Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jane Maunu

  • 0295029255

Maanteiden 3501 ja 14535 jk+pp -tie Purolan kohdalla, Pyhtää

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Parantamistoimenpiteiden tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja ennen kaikkea turvallisuuden parantaminen maanteillä 3501 ja 14535 (Purolantie) rakentamalla kevyen liikenteen väylä maanteiden varteen. Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu koko matkalla maanteiden länsipuolelle, eteläosassa pääosin korotettuna ja pohjoisosassa pääosin erillisenä raittina.