Hyppää sisältöön

Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelu ja rakentaminen

Ratahanke Suunnitteilla Käynnissä Pirkanmaa Keski-Suomi

Tampere–Jyväskylä-ratahankkeessa suunnittelemme ja toteutamme vuosina 2020–2026 Tampereen ja Jyväskylän välisen radan kehittämis- ja perusparannustoimenpiteitä. Hanke parantaa rataliikenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä sekä vähentää radan häiriöherkkyyttä Tampere–Jyväskylä-välillä. 

Väyläviraston Tampere-Jyväskylä -ratahankkeen kuva junaraiteesta.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Suunnittelu 2020–2026, Perusparannus 2021–2025
Kustannukset
Suunnittelu 18 M€, Perusparannus 24,5 M€
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Sujuvoitamme junaliikennettä kaksoisraiteilla ja ohituspaikoilla sekä uudella tunneliin sukeltavalla Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisulla.
  • Parannamme rataverkon käytettävyyttä ja täsmällisyyttä.
  • Parannamme radan välityskykyä sekä elinkaaritehokasta kunnossapitoa. 
  • Otamme huomioon kulttuurimaiseman, ympäristön sekä rakennusvaiheen  ja radan käytön ajan häiriöt asukkaille.

Nykytila

Tampere-Jyväskylä rata on 154 kilometrin pituinen rata, jossa on kolme erityyppistä rataosuutta:

  • Tampere–Orivesi: 41 km, kaksiraiteinen, akselipaino 250 kN
  • Orivesi–Jämsänkoski: 60 km, yksiraiteinen, akselipaino 250 kN
  • Jämsänkoski–Jyväskylä: 52 km, yksiraiteinen, akselipaino 225 kN

 

Hankkeen sisältö

Tutustu rakentamishankkeen sisältöön

Tutustu suunnitteluhankkeen sisältöön ​​​​​​

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

Ajankohtaista