Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen suunnitteluhankkeet

Varsinais-Suomen erityispiirteitä ovat saaristo, telakka ja useat satamat sekä vilkas satamaliikenne. Varsinais-Suomessa on myös paljon maataloutta ja maatalouden kuljetuksia. Taajamien määrä on suuri ja seutujen välistä liikennettä on paljon.
Positiivinen rakennemuutos lisää alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.

Alueella on useita vilkkaasti liikennöityjä pääteitä ja myös monilla seututeillä on suuret liikennemäärät.  Positiivinen rakennemuutos lisää alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Liikenteen kasvu on nopeaa ja se edellyttää useiden liikenteellisten pullonkaulojen purkamista. 

Rannikkoseudun ilmasto ja Varsinais-Suomen maaperä rapauttavat tierakenteita keskimääräistä nopeammin, mikä näkyy mm. päällysteiden kunnossa. Huonokuntoisia ja tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on paljon ja toteuttamista odottavat useat suuret siltahankkeet. Varsinais-Suomessa on rikas kulttuuriperintö ja monimuotoinen luonnonympäristö. Myös hirvieläinkanta on erityisen suuri Varsinais-Suomen alueella.

Lähivuosien suunnittelu Varsinais-Suomessa painottuu keskeisiin pääteihin. E18 Turun kehätien (kantatie 40) toteuttamisvalmiutta edistetään useilta osilta; Kausela-Kirismäen tiesuunnitelma on valmis, Raision keskustan kohdan tiesuunnitelma on käynnissä ja Naantali-Raisio osuuden yleissuunnitelma on valmis. Lisäksi tiesuunnitelmien laatiminen käynnistyy vuoden 2018 aikana valtatien 8 parantamisesta Laitilan kohdalla, valtatien 9 nelikaistaistuksesta välillä Turku-Aura, Kirjalansalmen sillan uusimisesta maantiellä 180 ja Lillholmenin läppäsillan uusimisesta maantiellä 12029. 

Pienempien toimenpiteiden osalta painotetaan seudullisten liikenneturvallisuussuunnitelmien toteuttamista. Siltojen ja tierakenteen parantamissuunnitelmia toteutetaan tarpeen ja rahoituksen mukaan. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2020–2023.