Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Seinäjoki

Projektipäällikkö

Teppo Leppäaho

  • 050 3509 897

WSP Finland Oy

Jouni Heikkilä

  • 040 575 9787

Vt 8 parantaminen välillä Ytterjeppo – Sorvist, Uusikaarlepyy

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Uudenkaarlepyyn kunnan kanssa ovat käynnistäneet keväällä 2021 valtatien 8 tiesuunnitelman laatimisen välille Ytterjeppo–Sorvist. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan uutta ohituskaistaosuutta ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana. Hankkeen rakentamisen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Suunnittelualue ja tiestön nykytila 

Valtatien 8 yhteysväli Vaasa–Kokkola on osa Turun ja Oulun välistä länsirannikon satamakaupunkien runkoyhteyttä. Valtatie 8 (E8) kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon sekä Ytterjeppo - Kokkola osuudella pääväyläasetuksen mukaiseen maanteiden runkoverkkoon. Valtatiellä on suuri merkitys länsirannikon raskaalle vientiteollisuudelle ja satamakuljetuksille.

Valtatie 8 on tärkeä etelä-pohjoissuuntainen erikoiskuljetusreitti. Tie on sekaliikenneväylä, jolla taajamien ulkopuolella ohitusmahdollisuuksia heikentää ohituskaistojen puute. Liikennemäärä (keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2019) on suunnitteluosuudella 4932 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on merkittävä 789 ajoneuvoa vuorokaudessa (16 %).

Suunnitteluosuuden nopeusrajoitus on 100 km/h. Raskaan liikenteen suuri määrä lisää ohitustarpeita valtatiellä 8, minkä vuoksi tien paikoin suorasta geometriasta huolimatta ohitusmahdollisuuksia on liian vähän. Tämä heikentää yhteyden palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta.

Hankkeen suoranaisella vaikutusalueella, Knockin (mt 7323) ja Sorvistin (mt 17902) liittymien välisellä 6,1 km osuudella tapahtui vuosina 2016-2020 onnettomuuksia 23, joista yksi oli kuolemaan johtanut kohtaamisonnettomuus ja yksi loukkaantumiseen johtanut hirvikolari. Onnettomuuksista 16 oli hirvieläinonnettomuuksia ja 3 ohitus- tai kohtaamisonnettomuuksia. Ohituskaistojen avulla liikenneturvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa huomattavasti suunnittelualuetta laajemmalla alueella, kun autoilijoilla on tiedossa lähestyvä turvallinen ohituskaistaosuus. Tällöin erityisesti riskiohitusten määrä vähentyy laajemmalla alueella.

Kuva: Suunnittelualueen sijainti on esitetty kartalla vihreällä viivalla.

Hanke ja tavoitteet

Hankkeessa toteutetaan ohituskaistaosuudet samaan kohtaan sekä etelä- että pohjoissuuntaan. Tällöin osuudella on liikenteen käytössä kaksi kaistaa molempiin suuntiin (2+2 kaistainen). Ohituskaistaosuuden pituus on kaikkineen noin 3 km. Osuudelle rakennetaan myös riista-aita. Ohituskaistojen osuudella nykyiset liittymät valtatielle katkaistaan. Kulku kiinteistöille turvataan korvaavilla rinnakkaistiejärjestelyillä.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuden parantaminen valtatiellä 8. Tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2022 ja sen kustannusarvio on noin 5,4 M € (MAKU 120, 2015=100). Kustannusarvio voi tarkentua tiesuunnittelun edetessä. 

Ajankohtaista

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen hankkeen vuorovaikutustilaisuus järjestetään verkossa. Hankkeen aineistoihin on mahdollista tutustua 20.4 – 2.5.2022 välisenä aikana, jolloin ainestot löytyvät tämän tekstin alta. 

Aineistosta on mahdollista jättää palautetta 2.5.2022 saakka sähköpostitse [email protected] tai postitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 156, 60101 SEINÄJOKI. Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille, soittoaika on maanantaina 2.5.2022 klo 16 – 17.

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Teppo Leppäaho, puh. 050 3509 897 [email protected] 
  • Uudenkaarlepyyn kaupunki Peter Sjöblom, puh. 06 7856 206 tai 044 721 9013, [email protected] 
  • WSP Finland Oy projektipäällikkö Jouni Heikkilä, puh. 040 575 9787 tai 0207 864 11, [email protected]

Suunnitelma-aineisto

Suunnitelmaluonnokset

Yleisötilaisuuden esittely (youtube.com)