Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelmän suunnittelu

Väylävirasto edistää suunnittelulla ratkaisuja, jotka parantavat matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvallisuutta sekä liikennejärjestelmän tehokkuutta ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Matkojen ja kuljetusten toimivuus saavutetaan eri liikennemuotojen yhteistyöllä.

Tärkeimmät maantie- ja ratajaksot sekä niitä täydentävät keskeiset satamat ja lentoasemat ovat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun perusta.

Liikennejärjestelmän strategista suunnittelua valtakunnan tasolla ovat:

  • Valtakunnallinen, 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ensimmäinen laadittu vuosille 2021-2032)
  • Hallitusohjelma
  • Valtioneuvoston periaatepäätökset
  • Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia sekä muut strategiat ja tulevaisuuskatsaus
  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneverkon strateginen tilannekuva 
  • Väyläviraston ohjelmat ja linjaukset

Alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua ovat:

  • Usean maakunnan yhteiset suunnitelmat
  • Maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmat
  • Seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat