Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitelmavastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kajaanin kaupunki

Jari Kauppinen

  • 044 710 0034

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Markku Ketonen

  • 044 491 0317

Maantien 19051 (Takkarannantie) jalankulku- ja pyörätie välillä Kuurnantie–Vihtaniementie, Kajaani

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii tiesuunnitelman tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa.

Suunnitelmaan sisältyy uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän (pituus noin 2,2 km) suunnittelu maantielle 19051 (Takkarannantie) välille Kuurnantie–Vihtaniementie. Suunnittelualueelle suunnitellaan myös tievalaistus. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös uusien linja-autopysäkkien tarve suunnittelualueella.

Tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta sekä joukkoliikenteen käytettävyyttä.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä ja -inventoinneilla alkukesästä 2023 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2023. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, mistä tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman valmistuttua asettaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnitelman nähtäville verkkosivuilleen 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävilläolon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakentamissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2024. Hankkeen kustannusarvio on noin 1 miljoona euroa (alv 0 %). Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun aikana. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Suunnitelmaluonnokset