Hyppää sisältöön

Mt 180 Saaristotie

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Liikenne Paraisten ja Turun seudun välillä käyttää Kaarinan keskustan kautta kulkevaa Saaristotietä (mt 180). Nykypaikallaan tiellä on sijaintinsa takia myös paljon Kaarinan sisäistä liikennettä. Maantie 180, Saaristotie, on ainoa maantieyhteys Paraisille ja Turunmaan saaristoon, joten Kuusistonsalmen sillan sekä Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Siltayhteyksien takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille sillan toimivuus ja entistä raskaampien kuljetusten mahdollistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Saaristotie on myös vilkas matkailureitti. 

Saaristotie ruuhkautuu säännöllisesti ja tien turvallisuustilanne on huono

Saaristotien ongelmat ovat ilmenneet mm. ruuhkautumisena, liittymien huonona toimivuutena, liikenneturvallisuuden heikkenemisenä sekä meluhaittoina. Lisäksi Saaristotiellä sijaitseva Kirjalansalmen silta on huonossa kunnossa ja kuntonsa vuoksi jatkuvassa tarkkailussa. Siltaa ei kannata korjata, sillä se olisi kalliimpaa kuin uuden sillan rakentaminen. Vanha silta on tulossa käyttöikänsä päähän ja siksi se on uusittavat.

Saaristotien Paraisten puolella sijaitseva Hessundinsalmen silta puolestaan on uusittava kantavuuspuutteen vuoksi. Saaristotietä on esitetty HCT-reitiksi Paraisille saakka, mutta nykyiset Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen silloille sitä ei voida sallia kantavuussyistä. 

Saaristotien liikennemäärä vaihtelee ja se on 9600–14400 ajoneuvoa vuorokaudessa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välillä. Kaarinan keskustan kohdalla liikennemäärä on noin 14 400 ajon./vrk ja tien liittymät ruuhkautuvat säännöllisesti. Liikennemäärä Kirjalansalmen sillalla on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on yli 600. Kesäaikana liikennemäärät kasvavat noin 15 % lisäten saaristotien liittymien ruuhkautumista. Lisäksi liikennemäärien ennustetaan kasvavan edelleen vuoteen 2030 mennessä.

Maantien 180 parantamiseen sisältyvien hankkeiden Kurkela-Kuusisto, Kirjalansalmen silta ja Hessundinsalmen silta sijainnit kartalla.Saaristotien parantaminen lisää alueen elinvoimaa ja tukee maankäytön kehittämistä

Saaristotien parantamisella välillä Kurkela-Kuusisto turvataan seudullisen tieyhteyden sujuvuus ja turvallisuus sekä tuetaan Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistä. Siltojen uusimisella turvataan liikenneyhteys Turunmaan saaristoon ja Paraisten suurteollisuuden kuljetukset. 

Maakunta- ja seututasolla Kurkela-Kuusisto -yhteyden parantaminen edistää työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä mökki- ja matkailuliikenteen sujuvuutta ja luo edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin. Uusi tieyhteys vähentää myös nykyisen tien aiheuttamia haittoja Kaarinan keskustassa ja Kuusiston saaressa, jossa maankäyttö on muutoinkin kasvamassa. 

Uusi Kaarinan läntinen tieyhteys lyhentää merkittävästi Paraisilta Turkuun suuntautuvia työssäkäyntimatkoja ja matka-aikaa. Uuden tieyhteyden rakentamisella pystytään erottamaan saaristoon suuntautuva pitkän matkan liikenne Kaarinan kaupungin alueella tapahtuvasta työ- ja asiointiliikenteestä. Samalla liikenteen sujuvuus paranee.