Hyppää sisältöön

Vt 5 Mikkelin kohta on valmistunut

Vt 5 Mikkelin kohta valmistui syyskuussa 2017. Urakoitsija Destia purki työmaakylttejä 31.10.2017.
Viimeistelytyöt saatiin valmiiksi Mikkelin kohdalla ja työmaa purettiin lokakuun lopussa 2017. Hankkeen avajaisia juhlittiin jo elokuussa 2017, mutta pieniä viimeistelytöitä jäi vielä tehtäväksi virallisten avajaisten jälkeen.

Julkaistu 20.11.2017.

Tuppuralan eritasoliittymää viimeistellään

Julkaistu 30.8.2017

Vt 5 Mikkelin kohdan urakassa tehdään tällä viikolla viimeiset päällystystyöt.

Tuppuralan eritasoliittymää päällystetään torstaina ja perjantaina 31.8–1. syyskuuta yllä olevan kartan mukaisesti. Alueella tehdään kaistajärjestelyjä töiden etenemisen mukaan. Nopeusrajoitus on 50 km/h.

Graanin alikulun valmistumisen ansiosta myös ajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan valtatien alitse Ankkurikatua pitkin Graanin alueelle.

Pieniä viimeistelytöitä tehdään vielä syyskuun aikana urakka-alueen eri kohteissa.

Vt 5 Mikkelin kohta valmistui

Julkaistu 23.8.2017

Kolme vuotta kestäneet parannustoimet valtatie 5:llä Mikkelin kohdalla on saatu päätökseen.

Liikenne kulkee nyt sujuvasti Mikkelin kautta pitkälle tulevaisuuteen. Myös Mikkelin kaupungin sisäinen liikenne sai hankkeen myötä osakseen merkittäviä parannuksia. Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennettiin toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannettiin eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehdittiin rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Vuonna 2014 aloitettu parannushanke valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti.

– Hanke oli vaativa suunnittelu- ja rakennuskohde hankkeen sisältämien monitahoisten ja laajojen ympäristörakentamistoimien vuoksi, kertoo hankkeesta vastannut projektijohtaja Hannu Nurmi Liikennevirastosta.

Hankkeessa rakennettiin uusia siltoja 10 kappaletta ja parannettiin viisi nykyistä siltaa. Kolme eritasoliittymää nykyaikaistettiin, ja ajorata Mikkelin kohdalla muutettiin kaksiajorataiseksi valtatieksi noin neljän kilometrin matkalla. Lappeenrannan suuntaan johtava Ristiinantie kunnostettiin keskeisellä kaupunkialueella. Valtatien sujuvuuden ja turvallisuuden parantumisen ansiosta henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien on arvioitu vähentyvän 50 prosenttia.

Pohjavesisuojauksia rakennettiin lähes 4 hehtaarin alueelle ja hulevesilinjastoja rakennettiin runsaat 3 kilometriä ohjaamaan hulevedet valtatieltä ja kaupungin katuverkolta pohjavesialueen ulkopuolelle. Uusittu tie välittää myös kaupungin sisäistä liikennettä ja parantaa katuverkon toimivuutta. Tiehanke toteutettiin Liikenneviraston ja Mikkelin kaupungin yhteisrahoituksella.

Viitostien parantamistoimet Mikkelin kohdalla ovat antaneet työtä noin 180 henkilötyövuoden verran. Työllistetyistä Itä-Suomen alueella asui noin 77 %.

Viimeistelytyöt muuttavat nopeusrajoituksia

Julkaistu 11.8.2017

Valtatie 5 Mikkelin kohdan urakka alkaa olla loppusuoralla.

Työmaalla tehdään viimeistelytöitä viikolla 33, jolloin valtatie 5:n nopeusrajoitus Pitkäjärven eritasoliittymän kohdalta Tuppuralan eritasoliittymälle asti on 50 km/h. Nopeusrajoitus on voimassa molempiin suuntiin maanantaista perjantaihin 14.–18. elokuuta.

Työt sulkevat Kaihun eritasoliittymän Ristiinantielle, Lappeenrannan suuntaan laskevan rampin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 15.–16. elokuuta kello 21–6. Liikenne ohjataan Ristiinantielle tuolloin Aseman eritasoliittymän rampin kautta yllä olevan kartan mukaisesti.

Työmaalla tapahtuu: Kaarielementtien asennusta ja valumuotin rakennusta

Vt 5 Mikkelin kohdan työmaalla on viime aikoina urakoitu muun muassa Graanin alikulun ja Tuppuralan eritasoliittymän kaarielementtien kanssa.

Graanin alikulun valumuotin rakennustöitä tehtiin kesäkuussa. Työ vaati rakentajilta paljon.

– Sillan muodon epäsymmetrisyyttä ja jatkuvasti muuttuvaa geometriaa ei ole täysin pystytty tehdasolosuhteissakaan huomiomaan, joten timpureillamme olikin melkoinen työnsarka saada uusi muotti jäljittelemään vanhaa rakennetta, kertoi Jani Lahtoniemi Destialta.

Yhteensä urakkaan kuluu noin 100 kuutiometriä valmisbetonia, betoniraudoitteita noin 15 000 kiloa ja puutavaraa noin 4–5 kilometriä. Kaikkiaan kohteeseen porataan reikiä noin 350–400 metrin verran.

Tuppuralan eritasoliittymässä asennettiin Kasi-Box-sillan kaarielementtejä.

– Tämä viimeinen ja ehkä näyttävin työvaihe on itse asiassa yksi nopeimmista käänteistä koko Kasi-Box-sillan asentamisesta. Se, että olemme päässeet tähän vaiheeseen saakka, on vaatinut paljon yhteistyötä erinäisten erikoisalojen osaajien kanssa, muun muassa vanhan betonisen sillan purkamiseen liittyen, Lahtoniemi avasi.

Kaarielementti tuodaan työmaalle kaikkiaan kolmena erillisenä palana. On logistisesti haastavaa kuljettaa 6 metriä leveä ja 17 metriä pitkä teräksinen kaarirakenne läpi Suomen, eikä asennuskaan suju ilman tarkkoja valmisteluja.

– Hyvällä valmistautumisella ja rauhallisilla, mutta tehokkailla otteilla elementit saatiin asennettua paikalleen ilman suurempia ongelmia.

Katso myös kuvia asennustöistä Flickr-kuvapankistamme.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Tuppuralan eritasoliittymässä juhannuksen aikaan

Julkaistu 15.6.2017

Tuppuralan eritasoliittymän parannustyöt valtatie 5:llä jatkuvat. Työt vaikuttavat liikennejärjestelyihin juhannusviikolla ja juhannuksen jälkeen.

Juhannusviikolla liikenne ohjataan alueella yllä olevan kartan mukaisesti. Juhannuksen kasvavat liikennemäärät on huomioitu liikennejärjestelyissä, jotka tehdään sujuvoittamaan juhannusliikennettä.

Juhannuksen jälkeen liikenne ohjataan kokonaan uusille ajolinjoille alla olevan kartan mukaisesti. Molempiin suuntiin on käytössä yksi ajokaista.

Pyydämme tiellä liikkujilta malttia ja työmaan vaikutusten huomioimista.

Lisätietoja antavat

Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 029 534 3574
Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241

Päällystystyöt alkavat Ristiinantiellä ja Sammonkadulla

9.6.2017

Ristiinantien ja Sammonkadun kiertoliittymän päällystystyöt tehdään ensi viikolla 12.–15. kesäkuuta. Työt vaikuttavat liikennejärjestelyihin alueella.

Ristiinantien päällystystyö tehdään maanantain ja keskiviikon välisinä öinä 12.–14. kesäkuuta. Liikenne ohjataan väylällä kello 20.00–06.00 yllä olevan kartan mukaisesti.

Myös Sammonkadun kiertoliittymässä tehdään päällystystöitä ohessa olevan kartan mukaisesti. Keskiviikon ja torstain
välisenä yönä 14.–15.6. työt aloitetaan kello 20.00 ja kiertoliittymä suljetaan hälytysajoneuvoja lukuun ottamatta liikenteeltä kokonaan kello 22.30–06.30. Linja-autot päästetään kiertoliittymän läpi aikataulujen mukaisesti.

Pahoittelemme töistä aiheutuvia liikennehaittoja.

Lisätietoja antavat

Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241
Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto puh. 029 534 3536

 

 

 

Suntiolan alikulku suljetaan 5.–9.6. parannustöiden ajaksi

Julkaistu 2.6.2017

Suntiolan alikulkukäytävän parannustyö Ristiinantiellä aiheuttaa kiertojärjestelyitä Urpolan ja Kaihun alueen kevyelle liikenteelle.

Kevyen liikenteen väylän sadevesijärjestelmiin tehdään muutoksia vesien ohjaamisen parantamiseksi. Työn ajaksi Suntiolan alikulku S10 suljetaan liikenteeltä 5.–9. kesäkuuta oheisen kartan mukaisesti.

Lisätietoja

Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241
Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto puh. 029 534 3536

Kartta Suntiolan alikulun työstä 5.–9.6.2017

Parannustyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin

Julkaistu 27.4.2017

Mikkelin Tuppuralan ja Graanin alueella tehtävien parannustöiden vuoksi valtatien alittavia väyliä joudutaan sulkemaan tilapäisesti. Tiistaina 2.5. suljetaan Graanin alilkulku, ja liikenne ohjataan kulkemaan yllä olevan kartan mukaisesti Paukkulantien ja Tuppuralankadun kautta.

Vajaa viikko myöhemmin, 8.5. suljetaan Tuppuralan alikulku, ja kevyt liikenne ohjataan alla olevan kartan mukaisesti kulkemaan Tuppuralankadun kautta. Vaihtoehtoisesti kevyt liikenne voi kulkea myös Savilahden sillan ali, kavennettua reittiä pitkin.

Liikenteen järjestelyt ovat voimassa heinäkuun puoliväliin saakka.

Lisätietoja antavat

Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241
Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 029 534 3574

Työt jatkuvat Graanin ja Ristiinantien alueilla

Julkaistu 11.4.2017

Graanin suunnalla Savilahden sillan ja Tuppuralan eritasoliittymän välistä osuutta parannetaan erkanemis- ja liittymiskaistoja pidentämällä ja geometriaa korjaamalla. Tuppuralan eritasoliittymän alueella tehdään kaistajärjestelyjä huhtikuusta heinäkuuhun, jolloin alueen nopeusrajoitus on 50 km/h ja tarvittaessa 30 km/h.

Graanin siltatyöt vaikuttavat katuverkon ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyihin. Pohjoisen suuntaan suljetaan yksi kaista Savilahden sillan jälkeen. Nopeusrajoitus 50 km/h alkaa ennen Savilahden siltaa.

Ristiinantien parannustoimien vuoksi joudutaan ajoittain sulkemaan toinen kaistoista. Kaistajärjestelyjä tehdään välillä 10.4.–13.7.2017, jolloin liikennettä ohjataan kaistalta toiselle töiden etenemisen mukaan. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.

Lisätietoja antavat

Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241
Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto puh. 029 534 3536

Nopeusrajoitukset nousivat Mikkelin kohdalla

 

Vt5 Mikkelin kohdalla nopeusrajoitukset on nostettu 80 km/h lähes koko viiden kilometrin hankealueella Pitkäjärveltä Aseman eritasoliittymälle viime viikolla, viikolla 45.

Kaihun eritasoliittymän ja Setrikadun sillan välisellä osuudella, noin kilometrin pituisella matkalla nopeusrajoitus on vielä 50 km/h, sillä matkan varrella tehdään pengertöitä.

 

Päällystystyöt sulkevat ramppeja Pitkäjärvellä

Vt 5 Mikkelin kohta -työmaalla tehdään päällystystöitä tiistaina ja keskiviikkona 18.–19. lokakuuta kello 9–14 välisenä aikana Pitkäjärven alueella. Liikenteenohjaajat ovat paikalla opastamassa liikenteen kulkua.

Päällystystyöt jatkuvat myös Ristiinantiellä. Työt aiheuttavat ruuhkia maanantaista keskiviikkoon. 

Lue lisää tiedotteesta

Lähiviikkojen päällystystyöt vaikuttavat valtatien liikenteeseen

Lähiviikkoina valtatie 5:llä tehdään päällystystöitä yöaikaan, mikä tulee vaikuttamaan liikenteeseen. Päällystystöitä tehdään seuraavan kahden viikon aikana neljässä eri kohdassa viitostien työmaalla. Liikenne suljetaan kaikissa kohteissa aina kello 21–06.

Ensi viikolla, viikolla 37, päällystystöitä tehdään Pitkäjärven ja Aseman eritasoliittymien rampeilla. Liikenne ohjataan kulkemaan kiertoreittejä pitkin.

Samalla viikolla päällystystöitä tehdään Rinnekadun kiertoliittymässä, minkä vuoksi Rinnekatu suljetaan yleiseltä liikenteeltä 13.–14. syyskuuta tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi. Liikennejärjestelyistä on kerrottu tarkemmin Tiedotteet-osiossa.

Seuraavalla viikolla, viikolla 38, päällystystöitä tehdään Kaihun alueen eritasoliittymän kohdalla.

Koulut alkavat: muutoksia kevyen liikenteen reitissä Rinnekadulla

Vt 5 Mikkelin kohta urakkaan liittyvän Sammonkadun ja Rinnekadun kiertoliittymän rakentamistöistä johtuen kevyen liikenteen reitti ei ole käytössä Rinnekadun alkupäästä (Sammonkatu) 200 metrin matkalta.

Kevyt liikenne ohjataan Hietakadun / Sammonkadun kulmasta ulkoilureittiä myöten urheilukentän takaa Urpolan koululle. Järjestelyt ovat voimassa syyskuun puoliväliin saakka.

 

Jurassic rokkarit huomio: Pursialankadun siltaosuudella käytössä yksi kaista

Mikkelin Aseman risteyssillan parannustöihin liittyen kulku Kenkäveronniemeen Jurassic Rockin alueelle Pursialankadun siltaosuudella tapahtuu yhtä kaistaa pitkin. Parhaiten alueelle pääsee polkupyörällä tai jalan. Toivomme ajoneuvoliikenteen rajoittuvan huoltoajoon.

Ajoneuvoliikenne on siirretty tänään torstaina 4. elokuuta ensimmäiselle korjatulle kaistalle uuden päällysteen päälle. Ajoneuvoliikennettä ohjataan liikennevaloilla.

Viikonlopun Jurassic Rock -tapahtuman ajaksi kevyt liikenne on erotettu ajoneuvoliikenteeltä ja kevyen liikenteen leveys on 5 metriä. Töitä ei tehdä sillan kannen yläpuolella enää perjantaina.

Sillan kannen toisen puolen korjaustyö alkaa tiistaina 9. elokuuta ja silloin on ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne siirretty jo valmiille kaistalle. Liikennevalo-ohjaus on käytössä vielä noin 1,5 kk.

Vt 5 Mikkelin kohta loppusuoralle: vilkas kesä luvassa

Syyskuussa 2014 alkanut Vt 5 Mikkelin kohdan parantamishankkeen rakentaminen on edennyt vauhdilla. Urakkasopimuksen mukaisen aikataulun mukaan lokakuussa 2017 valmistuvaksi suunniteltu hanke näyttäisi valmistuvan etuajassa. Urakoitsija Destia pyrkii saamaan työt mahdollisimman lähelle lopullista valmistumista jo vuoden 2016 aikana. (Julkaistu 11.5.2016)

Alkukesästä työmaalla keskitytään eteläisen ajoradan rakentamiseen sekä Kaihun eritasoliittymän rakennustöihin. Kaihun liittymän arvioidaan valmistuvan juhannuksen tienoilla. Meneillään oleva Rinnekadun rakentaminen valmistuu samoihin aikoihin. Ristiinantien rakennus- ja korjaustöitä tehdään pitkin kesää ja syksyä. Liikenteen kulkua ohjataan työn edistymisen mukaan.

Ajoradan vaihto syyskuussa

Valtatie 5:n pohjoisella ajoradalla liikennöidään syyskuuhun asti, jolloin eteläinen ajorata saadaan valmiiksi. Ajoradan valmistuttua liikenne siirretään etelän puoleisille ajoradoille. Samalla alkavat pohjoisen ajoradan viimeistelytyöt, joihin kuuluu muun muassa päällysteiden tekoa, ajoratamaalauksia ja viitoitusten tekoa.
– Tavoitteena on, että liikenne saadaan molemmille ajoradoille marraskuussa 2016, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destialta.

Ristiinantien ja Setrikadun sillat päällystettävinä

 

Ristiinantien eteläisen risteyssillan rakentaminen on siinä vaiheessa, että työmaalla on päästy siltojen valuun. Ristiinantien risteyssillan valu alkoi 13. huhtikuuta ja päättyi 14. huhtikuuta.

Seuraavaksi valuvuoroon pääsee Setrikadun eteläinen risteyssilta huhtikuun viimeisellä viikolla.

Siltoja pitkin ja koko eteläistä ajokaistaa pitkin pääsee ajamaan syksyllä 2016.

 

Alkutalvi etenee siltatöiden merkeissä

Päivitetty 19.2.2016

Siltatöissä pääpaino on Setrikadun eteläisellä risteyssillalla ja Ristiinantien eteläisellä risteyssillalla. Siltojen muotteja raudoitetaan keväällä tehtäviä valuja varten.

Setrikadun silta sai raudoituksen helmikuussa 2016
Setrikadun eteläinen risteyssilta sai raudoituksen helmikuun lumisissa maisemissa.

Setrikadun sillalla tehdään myös jänneputkien asennuksia sekä tuplataan kannen muottia. Ristiinantien risteyssillalla oikaistaan vanhojen, piikattujen pilarien tartuntoja sekä viimeistellään pilareiden yläpäitä kevään valuja varten. Ympäristön viihtyvyyteen liittyen lisätään meluesteisiin lasisia yläosia.

 

Työmaa hiljenee hetkeksi joulutauolle

Päivitetty 17.12.2015.

Vt 5 Mikkelin kohdan rakennustyömaa rauhoittuu joulun ajaksi. Joulun jälkeen työt jatkuvat telineiden tekemisellä Setrikadun ja Ristiinantien risteyssilloilla. Silta-aukkojen ylityksiin tarvittavia palkkeja nostetaan paikoilleen, mistä aiheutuu pieniä liikennejärjestelyjä nostotöiden aikana.

Keväällä nämäkin odottelevat pilarit saavat kannateltavaa.

Leudon talven ansiosta Kaihun eteläisen ajoradan alikulkutunneli on saatu valettua aikataulusta etuajassa. Tunnelin eristys- ja varustelutyöt jatkuvat keväällä. Tammikuussa myös siltatyöt ja viimeiset pohjavedensuojausten luiskien korjaukset jatkuvat.

Liikennejärjestelyt pysyvät nykyisen kaltaisina kevääseen saakka.

 

Liikennejärjestelyjä Kaihun alueella

Valtatie 5:llä kulkemista on selkeytetty ohjaamalla etelään menevän kaistan ja rampin kiihdytyskaistan alku omille väylilleen sulkupylväillä oheisen kartan mukaisesti.Tilannetta seurataan ja mikäli järjestelyt eivät osoittaudu toimiviksi, varaudutaan rampin kiihdytyskaistan sulkemiseen ja STOP-merkin asettamiseen liittymään. Ohituskieltomerkkien määrää on lisätty tieosuudelle.

Päivitetty 4.12.2015

 

Urpolankaari sai nimen

Urpolankaari iltavalaistuksessa


Torstaina 29.10.2015 vietettiin Mikkelissä siltajuhlaa iloisissa ulkoilutunnelmissa, kun Selännekadun punainen kevyenliikenteen silta sai nimen. Väkeä iltatilaisuuteen oli kerääntynyt arviolta pari sataa henkeä ja tunnelma oli lupsakka.

Silta sai nimekseen Urpolankaari, kavereiden kesken "Urpis". Nimen sillalle vihki Urpolan kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Saila Nurminen. Urpolalaiset tarjosivat myös yhdessä urakoitsija Destian kanssa kahvit paikan päälle saapuneille.

Projektipäällikkö Hannu Nurmi puhui tilaisuudessa
Projektipäällikkö Hannu Nurmi puhui tilaisuudessa.

Tilaisuuden järjestivät yhdessä Liikennevirasto, Mikkelin kaupunki, Destia Oy ja Urpolan kaupunginosayhdistys.

Katso lisää kuvia Flickr-kuvapankistamme!