Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Marja Wuori

 • 0295 343 834

Skanska Infra Oy

TYÖPÄÄLLIKKÖ

Antti Kuokkanen

 • 040 709 6636

Skanska Infra Oy

TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ

Juuso Häkämies

 • 050 380 3115

Vt 5 Hurus–Hietanen

Tiehanke Käynnissä Etelä-Savo

Viitostie eli valtatie 5 on yksi Suomen pääväylistä, joka kulkee Heinolasta Sodankylään. Heinolan ja Mikkelin välillä tie on pääosin parannettu korkeatasoiseksi valtatieksi. Kuitenkin Mikkelin eteläpuolella, Huruksen ja Hietasen välillä, on neljä keskikaiteetonta ohituskaistaa. Tiellä tapahtuu verrattain paljon liikenneonnettomuuksia.

Vuosille 2021–2025 ajoittuvan tiehankkeen ytimessä on keskikaiteen rakentaminen valtatielle 5, Huruksen ja Hietasen välille. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2023–2025. Keskikaiteellinen ohitustieosuus Monikkalan risteyssillalta maantien 4201:n risteykseen tulee olemaan pituudeltaan noin 7 kilometriä. Hankkeessa rakennetaan myös yksi uusi eritasoliittymä ja sen kohdalle uusi risteyssilta. Lisäksi yksi nykyinen silta korvataan uudella ja kahta nykyistä siltaa kohennetaan.

Karttakuva Hurus-Hietasen alueesta, jolle korostettu rakennettavat tai korjattavat alueet.
 • Rakentamissuunnittelu 5/2021-9/2022
 • Rakennusurakan kilpailutus 10/2022-3/2023
 • Rakentaminen 4/2023-11/2025

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021–2025
Kustannukset
17 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • Liikenneturvallisuus kohenee. Etenkin uusi keskikaide vähentää onnettomuusriskiä tieosuudella. 
 • Liikenne sujuu talvikaudella, kun keskikaiteen ansiosta ajonopeus voidaan pitää talvellakin turvallisesti 100 kilometrissä tunnissa.  
 • Hanke edistää alueen elinkeinoelämän edellytyksiä ja vetovoimaa.
   

Lähtötilanne

Valtatien 5 tiegeometria Huruksen ja Hietasen välillä on hyvä. Liittymiä on vähän ja pääliittymät ovat eritasoliittymiä tai kanavoituja liittymiä. Nykyisen tien leveys on ohituskaistojen kohdalla 14 metriä.

Tieosuuden liikennemäärä on noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 prosenttia. Yli puolet liikenteestä on pitkämatkaista. Kesäviikonloppuisin liikennemäärä on yli kaksinkertainen keskimääräiseen verrattuna, ja ruuhkia syntyy helposti. Nykytilanteessa tieosuudella tapahtuu verrattain paljon onnettomuuksia. Henkilövahinkojen osuus on suurempi kuin pääteillä keskimäärin.

Hankkeen sisältö

Suunnitellut toimenpiteet hankkeessa

•    Keskikaide rakennetaan valtatielle 5, Huruksen ja Hietasen välille. Hankealue ulottuu Monikkalan risteyssillalta maantien 4201:n risteykseen. 
•    Tietä levennetään hieman keskikaiteen kohdalta.
•    Joitakin ohituskaistoja pidennetään.
•    Uusia yksityisteitä rakennetaan poistettavien liittymien tilalle. 
•    Rakennetaan uusi eritasoliittymä ja sen yhteyteen uusi silta. 
•    Yksi nykyinen silta korvataan uudella. 
•    Kaksi nykyistä siltaa saavat keskikaiteen. Toista silloista myös levennetään.  
•    Tien varteen rakennetaan jonkin verran uusia meluvalleja ja -kaiteita.

Hanke parantaa etenkin liikenteen turvallisuutta. Jatkuva keskikaide estää tehokkaasti vastakkaisiin suuntiin kulkevien ajoneuvojen törmäämisen toisiinsa, joten sen ansiosta ajonopeus voidaan pitää talvellakin turvallisesti 100 kilometrissä tunnissa.

Lisäksi entistä paremmat risteyssillat ja pidennetyt ohituskaistat sujuvoittavat jossain määrin liikennettä. Jatkossa jalankulkijoille ja pyöräilijöillä on käytössään turvallisempia reittejä valtatien rinnakkaisilla väylillä.

Hankkeen tiesuunnitelma on lainvoimainen. Hankkeen kustannusarvio on 17 miljoonaa euroa. Monikkalan ja Lahnaniemen välinen urakka valmistuu kesän 2024 alussa.  

Kuvia hankkeelta

Hankkeen kuvia kootaan Flickr-kuvapankkiin. 

Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä hankkeesta viestittäessä. Kuvaajatiedoksi riittää Väylävirasto. 

Osa sisällöstä on estetty näkymästä evästevalinnan valinnan mukaisesti. Muuta eväste-asetuksia nähdäksesi koko sivun sisällön.

Hankkeen kartat

Löydät kaikki hankkeen kartat oheisen linkin takaa (avautuu erilliselle alasivulle).
 

Vt 5 Hurus-Hietanen -hankkeen kartat 

Liity tiedotejakeluun!

Liity hankkeen tiedotejakeluun lähettämällä sähköpostia viestintäkumppanille osoitteeseen kirsikka.mattila(at)sitowise.com