Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori.

Ajankohtaista

 

  • Alustavan aikataulun mukaan ratasuunnitelman arvioidaan tulevan julkisesti nähtäville kevään 2024 aikana. Ratasuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan tietoverkossa (Väyläviraston kuulutussivut ja hankkeen verkkosivut, ELY-keskus ja Porin kaupungin sähköinen ilmoitustaulu) sekä Satakunnan Kansa -lehdessä. Suunnitelmista pyydetään lausunto kunnalta, maakuntaliitolta, ELY-keskukselta sekä muilta tarvittavilta viranomaisilta. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus tehdä julkisesti nähtävillä olevista ratasuunnitelmista muistutuksia nähtävilläoloaikana. Väylävirasto käsittelee lausunnot ja muistutukset ja tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.