Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Pohjois-Savon ELY-keskus

projektivastaava

Maarit Kauppinen

  • 0295 026 726

Valtatie 6 Imatra-Joensuu

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala Pohjois-Karjala

Ajoneuvoliikennettä mäkisellä valtatiellä.

 

Yhteysvälin kehittämisselvitys 2021

Valtatie 6 on tärkeä maan itärajan suuntainen päätieyhteys Helsingistä Kouvolan, Lappeenrannan, Imatran ja Joensuun kautta Kajaaniin ja edelleen itärajan vilkkaimmille rajanylityspaikoille. Tiellä on suuri merkitys matkailun ja elinkeinoelämän sekä teollisuuden kuljetusreittiyhteyden lisäksi myös Itä-Suomen kaupunkien ja kuntien elinvoimaisuuteen sekä alueen yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn.

Kehittämisselvityksen VT 6 Imatra - Joensuu laadinta käynnistettiin POS ja KAS ELY-keskusten yhteistyönä keväällä 2021. Suunnittelualueeseen sisältyy valtatiestä noin 200 kilometrin osuus. Hankkeen eteläpäässä suunnittelualue alkaa Vt 6 Imatran moottoritieosuuden ja Kt 62 liittymästä päättyen Joensuun kaupungin eteläpuolelle Iltarauhantien liittymään. Hanke sijaitsee KAS ELY-keskuksen osalta Imatran kaupungin, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueella.  POS ELYn alueella hanke kulkee Kiteen ja Tohmajärven kunnissa sekä Joensuun kaupungissa. 

Valtatien laatu on suunnittelualueella puutteellinen sen mäkisyyden, mutkaisuuden, liittymätiheyden ja kapean poikkileikkauksen takia. Tietä ei kuitenkaan pyritä parantamaan heti koko yhteysväliltä, vaan pahimmat ongelmakohdat tunnistetaan ja poistetaan kiireellisyysjärjestyksessä rahoituksen mahdollistamassa tahdissa. KAS ELY-keskuksen osalta suurimmat parantamistarpeet ja jatkosuunnittelukohteet kohdistuvat Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueelle. POS ELYn alueella vastaavasti Joensuun kaupungin ja Tohmajärven kunnan alueille.

Hankkeen sidosryhmätyöskentelyn kautta tarkentuvia kehittämistavoitteita ja suunnitteluperusteiden lähtökohtia ovat mm:

  • Liikenne12 -mukainen yleistavoite: Valtatietä 6 kehittämällä turvataan toimivat arjen matkat ja edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä.
  • Palvelutasotavoitteet: matka-aika, matka-ajan ennakoitavuus, sujuvuus ja turvallisuus.
  • Yhteiskunnalliset tavoitteet: ympäristöystävällisyys, taloudellisuus ja älykkyys hyödyntämällä digitalisaation ja automaation tuomat mahdollisuudet.