Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Kantatien 58 parantaminen välillä vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tiesuunnitelman laatiminen kantatielle 58 välille vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan kiertoliittymät kantatielle 58 Koulutien/Tehtaantien sekä Niilontien/Keuruuntien liittymään. Lisäksi tarkastellaan ja suunnitellaan muut liittymäjärjestelyt ja kevyen liikenteen yhteydet suunnitteluvälillä.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on lainvoimainen. Kohteesta on laadittu myös rakentamissuunnitelma. 

Toteutus

Kt 58, keskustan risteyshanke Keuruulla sai toteutusrahoituksen vuoden 2024 talousarviossa. Hankintojen valmistelu on käynnissä ja toteutus vuonna 2024.