Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Kantatien 58 parantaminen välillä vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tiesuunnitelman laatiminen kantatielle 58 välille vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan kiertoliittymät kantatielle 58 Koulutien/Tehtaantien sekä Niilontien/Keuruuntien liittymään. Lisäksi tarkastellaan ja suunnitellaan muut liittymäjärjestelyt ja kevyen liikenteen yhteydet suunnitteluvälillä.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on lainvoimainen. Kohteesta on laadittu myös rakentamissuunnitelma.