Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Maantie 16707 Autiokankaantien jalankulku- ja pyöräilyväylä, Jyväskylä

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennettiin Autiokankaantien varteen Jyväskylän Tikkakoskelle. Vuoden 2023 aikana toteutettu väylä sijoittuu Tervaruukinkadun liittymän ja Mutkaperän liittymän väliselle osuudelle. Keski-Suomen ELY-keskus toimi hankkeen rakennuttajana. Kohteen pääurakoitsija oli GRK Suomi Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke ja sen kokonaiskustannuksiksi muodostui noin 0,7 miljoonaa euroa. Hankkeelle oli myönnetty rahoitus Jyväskylän seudun MAL-ohjelmassa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennettiin uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää noin 700 metrin matkalle. Vanhaa maantien linjausta muutettiin niin, että se siirtyi noin sijansa verran itään päin. Jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennettiin siirron jälkeen vanhan maantien kohdalle. Urakkaan sisältyi myös tievalaistuksen uusimista sekä polkupyörien liityntäpysäköintipaikan rakentaminen. Urakassa toteutetut toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä liikenneturvallisuutta.