Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

 • 029 534 3808

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali (RRT)

Ratahanke Valmistunut Kymenlaakso

Kouvolaan rakennettava intermodaaliterminaali yhdistää eri kuljetusmuotoja. Rautatie- ja maantieterminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia kokonaisina.

Rautatie- ja maantieterminaalin työmaatilannetta marraskuussa 2021.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2019-2022
Kustannukset
39,29 M€
Vastuutahot
Väylävirasto, Kouvolan kaupunki
Tavoitteet
 • Parantaa Suomen kilpailukykyä logistiikkaketjun toimintaa sujuvoittamalla.
 • Lisätä rautatiekuljetusten markkinaosuutta ja siten parantaa myös maanteiden liikenneturvallisuutta, kun raskas liikenne siirtyy rautateille.

Nykytila

Kouvolan RRT:n logistiikka- ja terminaalialue on Suomen tärkein rautatiekuljetusten portti, Pohjois-Euroopan ja Aasian välisen kuljetuskäytävän solmupiste ja osa pohjoista kasvukäytävää.

Hankealue sijoittuu Kouvolan kaupungin keskustan itäpuolelle Kullasvaaran alueelle, Teholan logistiikka-alueen, valtateiden 6 ja 15 sekä Kouvolasta itään suuntautuvan pääradan välittömään läheisyyteen.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa rakennetaan eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali Kouvolaan. Hanke sisältää itse terminaalin ja siihen liittyvien ajoneuvo- ja rautatieyhteyksien rakentamiseen. 

Hankkeen tavoitteina on parantaa Suomen kilpailukykyä logistiikkaketjun toimintaa sujuvoittamalla. Lisäksi tavoitteena on lisätä rautatiekuljetusten markkinaosuutta ja siten parantaa myös maanteiden liikenneturvallisuutta, kun raskas liikenne siirtyy rautateille. 

Hankkeen aikataulu

Vuosi 2019 (Kouvolan kaupunki):

 • Kallioalueen louhinta ja vapautuvan louheen hyödyntäminen esikuormitusrakenteissa. 

Vuosi 2020 (Kouvolan kaupunki):

 • Katuyhteyksien parannus terminaalin itäportin alueella.

 • Painopenkereiden purkaminen ja vapautuvan louheen murskaus hyödyntäen se terminaalikentän rakennekerroksissa.

Vuosi 2021:

 • Painopengerrakenteiden purkaminen, louheen murskaus ja terminaalikentän rakennekerrokset (Kouvolan kaupunki).

 • Katuyhteyksien parannus terminaalin pääportin alueella (Kouvolan kaupunki).

 • Valtion rataverkkoon kohdistuvat turvalaite- ja raidemateriaalihankintojen valmistelu (Väylävirasto).

Vuosi 2022:

 • Terminaalialueen päällystykset, valaistukset ja aitaukset (Kouvolan kaupunki).

 • Valtion rataverkkoon kohdistuvat terminaaliraiteiden rakentaminen (Väylävirasto).
   
 • ​​​​​​​Tavoitteena on, että terminaali valmistuu viimeistään joulukuussa 2022.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 39,29 miljoonaa euroa, josta:

 • Kouvolan kaupungin osuus on 33,8 miljoonaa euroa ja
 • Väyläviraston osuus on 5,5 miljoonaa euroa.

Hanke saa EU:n tukea yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.