Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 0295343880

Projektipäällikkö

Marketta Ruutiainen

  • 029 534 3285

Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen

Ratahanke Suunnitteilla Uusimaa Kanta-Häme

Väylävirasto laatii suunnitelmia Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä. Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa.

Ajankohtaista

Kolmannen vaiheen ratasuunnitelmaa viimeistellään palautteen huomioiden. 

Suunnitelmaluonnoksista oli mahdollista jättää palautetta 19.5.-31.8.2021. Palautteita käsitellään ja suunnitelmia viimeistellään syksyn 2021 aikana. Kun suunnitelma on valmis, se asetetaan nähtäville.

Kesällä 2021 kommentoitavana olleet suunnitelmaluonnokset ovat saatavissa alla olevista linkeistä. Suunnitelmiin voi tulla vielä muutoksia ennen nähtäville asettamista.

 

Suunnitelmakartat Tuusula ja Hyvinkää

Melukartat Tuusula ja Hyvinkää

Maankäytön muutokset Tuusula ja Hyvinkää

Suunnitelmakartat Hausjärvi ja Riihimaki

Melukartat Hausjärvi ja Riihimäki

Maankäytön muutokset Hausjärvi ja Riihimäki

Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa

Hankkeesta on aiemmin valmistunut alustava yleissuunnitelma syyskuussa 2010 ja ympäristövaikutusten arviointi helmikuussa 2010. Yleissuunnitelma ensimmäisestä toteutusvaiheesta on valmistunut toukokuussa 2012 ja toisesta toteutusvaiheesta marraskuussa 2015.

Ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut ratasuunnitelma vuonna 2014. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 ja ensimmäiset rakennusurakat käynnistyivät vuonna 2016 ja valmistuvat vuonna 2021.  Tutustu rakentamishankkeeseen: Helsinki-Riihimäki 1. vaihe.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa varsinaiset lisäraideosuudet siten, että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus.

Toisen vaiheen ratasuunnitteluun sisältyvät toimenpiteet ovat:

  • lisäraiteet Kytömaa Ainola välille
  • lisäraiteet Purola Jokela välille
  • tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle
  • tavaraliikenneraide Keravalta Lahden oikoradan suuntaan
  • Toisen vaiheen osuudessa (Ainola-Riihimäki) ratasuunnitelmaan tehdään tarkennuksia siitä, millä meluntorjuntatoimilla ja kustannuksilla meluntorjunnalle asetetut tavoitteet voitaisiin hankkeessa saavuttaa.

Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa lisäraiteet edelleen Jokelasta Riihimäelle. 

Kolmanneen vaiheen sisältö:

  • Rakennetaan Jokela-Riihimäki väleille kaksi lisäraidetta
  • Rakennetaan tavaraliikenteen raiteen ylikulkusilta neljän pääradan raiteen ylitse Hyvinkään pohjoispuolelle.
  • Tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja täydennetään meluntorjuntaa.

Vuorovaikutus hankkeessa

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista.

Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma asetetaan nähtäville arviolta talvella 2021-2022.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ensimmäisen vaiheen ratasuunnitelma valmistui lokakuussa 2014 ja on hyväksytty Väylävirastossa. Yleissuunnitelma hankkeen toisesta toteutusvaiheesta valmistui marraskuussa 2015. Yleissuunnitelma on hyväksytty Väylävirastossa. Toisen vaiheen ratasuunnitelma on ollut lausunnoilla sidosryhmissä ja nähtävillä suunnittelualueen kunnissa.

Pasila-Riihimäki 2.vaiheen ratasuunnitelman hyväksyminen on jaettiin kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on hyväksytty Kytömaa-Ainola väli vuonna 2018. Toisessa osassa on hyväksytty Ainola-Riihimäki välinen osuus vuonna 2021. 

Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma käynnistyi kesäkuussa 2020 ja valmistuu hallinnolliseen käsittelyyn arviolta helmikuussa 2022.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.