Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 0295343880

Projektipäällikkö

Marketta Ruutiainen

  • 029 534 3285

Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen

Ratahanke Suunnitteilla Uusimaa Kanta-Häme

Väylävirasto laatii suunnitelmia Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä. Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa.

Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa

Hankkeesta on aiemmin valmistunut alustava yleissuunnitelma syyskuussa 2010 ja ympäristövaikutusten arviointi helmikuussa 2010. Yleissuunnitelma ensimmäisestä toteutusvaiheesta on valmistunut toukokuussa 2012 ja toisesta toteutusvaiheesta marraskuussa 2015.

Ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut ratasuunnitelma vuonna 2014. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 ja ensimmäiset rakennusurakat käynnistyivät vuonna 2016 ja valmistuvat vuonna 2021.  

Toisen vaiheen ratasuunnitelma on hyväksytty 2 osassa vuosina 2018 (Kytömaa-Ainola) ja 2021 (Ainola-Riihimäki). Toisessa vaiheessa rakennetaan lisäraideosuudet siten, että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus. Lisäksi rakennetaan tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle.

Tutustu rakentamishankkeeseen: Helsinki-Riihimäki 1. ja 2.vaihe

Tällä hetkellä suunnittelussa on Pasila-Riihimäki kapasiteetin parantamisen kolmannen vaiheen ratasuunnitelma.

Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa lisäraiteet edelleen Jokelasta Riihimäelle. 

Kolmanneen vaiheen sisältö:

  • Rakennetaan Jokela-Riihimäki väleille kaksi lisäraidetta

  • Rakennetaan tavaraliikenteen raiteen ylikulkusilta neljän pääradan raiteen ylitse Hyvinkään pohjoispuolelle.

  • Tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja täydennetään meluntorjuntaa.

Vuorovaikutus hankkeessa

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista.

Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma oli nähtävillä 13.6.–21.7.2023 välisenä aikana osoitteessa www.vayliensuunnittelu.fi. Nähtävillä olevasta aineistosta oli mahdollista jättää muistutus. Ohjeet muistutuksen jättämiseen ovat nähtävillä olevan suunnitelman yhteydessä.

Hankkeen aikataulu

Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma käynnistyi kesäkuussa 2020. Suunnitelma asetettiin nähtäville kesällä 2023. Hyväksymiskäsittelyyn ratasuunnitelma viedään, kun nähtäville asettamisen aikaiset muistutukset ja lausunnot ovat käsitelty, arviolta loppuvuodesta 2023.