Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

Projektipäällikkö

Jouni Juuti

Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen

Ratahanke Suunnitteilla Uusimaa Kanta-Häme

Väylävirasto laatii suunnitelmia Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä. Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa.

Väylävirasto laatii parhaillaan suunnitelmia Pasila–Riihimäki rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä.

Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa

Hankkeesta on aiemmin valmistunut alustava yleissuunnitelma syyskuussa 2010 ja ympäristövaikutusten arviointi helmikuussa 2010. Yleissuunnitelma ensimmäisestä toteutusvaiheesta on valmistunut toukokuussa 2012 ja toisesta toteutusvaiheesta marraskuussa 2015. Ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut ratasuunnitelma vuonna 2014. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 ja ensimmäiset rakennusurakat käynnistyivät vuonna 2016 ja valmistuvat vuonna 2020.  Tutustu rakentamishankkeeseen: Helsinki-Riihimäki 1. vaihe.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa varsinaiset lisäraideosuudet siten, että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus.

Toisen vaiheen ratasuunnitteluun sisältyvät toimenpiteet ovat:

  • lisäraiteet Kytömaa Ainola välille
  • lisäraiteet Purola Jokela välille
  • tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle
  • tavaraliikenneraide Keravalta Lahden oikoradan suuntaan
  • Toisen vaiheen osuudessa (Ainola-Riihimäki) ratasuunnitelmaan tehdään tarkennuksia siitä, millä meluntorjuntatoimilla ja kustannuksilla meluntorjunnalle asetetut tavoitteet voitaisiin hankkeessa saavuttaa.

Kolmanneen vaiheen sisältö:

  • Rakennetaan Jokela-Riihimäki väleille kaksi lisäraidetta
  • Rakennetaan tavaraliikenteen raiteen ylikulkusilta neljän pääradan raiteen ylitse Hyvinkään pohjoispuolelle.
  • Tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja täydennetään meluntorjuntaa.

Vuorovaikutus hankkeessa

Toisen vaiheen ratasuunnitelman osuus Kytömaa-Ainola on valmistunut vuonna 2017.  Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Nähtävilläolosta on kuulutettu kuntien ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä.  Väylävirasto on julkaissut 2. vaiheen ratasuunnitelman osuudesta Ainola-Riihimäki uudelleen kuulutuksen. Kuulutus löytyy osoitteesta vayla.fi/kuulutukset. Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen Ainola-Riihimäki-välin suunnitelmasta.

Kolmannen vaiheen aloituskuulutus on julkaistu ja työt ovat käynnistyneet maastomittauksilla. Varsinainen suunnittelu käynnistyy kesäkuussa 2020 ja valmistuu hallinnolliseen käsittelyyn arviolta marraskuussa 2021.  Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin järjestämän yleisötilaisuus, jossa on mahdollisuus tututustua suunnitelmiin ja antaa palautetta niistä.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ensimmäisen vaiheen ratasuunnitelma valmistui lokakuussa 2014 ja on hyväksytty Väylävirastossa. Yleissuunnitelma hankkeen toisesta toteutusvaiheesta valmistui marraskuussa 2015. Yleissuunnitelma on hyväksytty Väylävirastossa. Toisen vaiheen ratasuunnitelma on ollut lausunnoilla sidosryhmissä ja nähtävillä suunnittelualueen kunnissa. Pasila-Riihimäki 2.vaiheen ratasuunnitelman hyväksyminen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa on hyväksytty Kytömaa-Ainola väli. Toisessa vaiheessa (vuoden 2020 aikana) hyväksytään Ainola-Riihimäki välinen osuus. Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma käynnistyy kesäkuussa 2020 ja valmistuu hallinnolliseen käsittelyyn arviolta marraskuussa 2021.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.