Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 0295343880

Projektipäällikkö

Marketta Ruutiainen

  • 029 534 3285

Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen

Ratahanke Suunnitteilla Uusimaa Kanta-Häme

Väylävirasto laati suunnitelmia Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä. Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa.

Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa

Hankkeesta on aiemmin valmistunut alustava yleissuunnitelma syyskuussa 2010 ja ympäristövaikutusten arviointi helmikuussa 2010. Yleissuunnitelma ensimmäisestä toteutusvaiheesta on valmistunut toukokuussa 2012 ja toisesta toteutusvaiheesta marraskuussa 2015.

Ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut ratasuunnitelma vuonna 2014. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 ja ensimmäiset rakennusurakat käynnistyivät vuonna 2016 ja valmistuvat vuonna 2021.  

Toisen vaiheen ratasuunnitelma on hyväksytty 2 osassa vuosina 2018 (Kytömaa-Ainola) ja 2021 (Ainola-Riihimäki). Toisessa vaiheessa rakennetaan lisäraideosuudet siten, että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus. Lisäksi rakennetaan tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle.

Tutustu rakentamishankkeeseen: Helsinki-Riihimäki 1. ja 2.vaihe

Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma on hyväksytty tammikuussa 2024. Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa lisäraiteet edelleen Jokelasta Riihimäelle. 

Kolmanneen vaiheen sisältö:

  • Rakennetaan Jokela-Riihimäki väleille kaksi lisäraidetta

  • Rakennetaan tavaraliikenteen raiteen ylikulkusilta neljän pääradan raiteen ylitse Hyvinkään pohjoispuolelle.

  • Tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja täydennetään meluntorjuntaa.

Hankkeen aikataulu

Kolmannen vaiheen ratasuunnitelma on hyväksytty tammikuussa 2024. Hankkeen toteutuksesta ei toistaiseksi ole päätöksiä.