Hyppää sisältöön

Vuoden 2022 ratamarkkinoiden sisääntulourakat

Vuonna 2022 pilotoitiin kaksi ratamarkkinoiden sisääntulourakkaa. Pilotoidut urakat olivat: 
•    Paltamon vaihteiden poisto ja päällysrakenteen uusiminen  
•    Kontiomäen vaihteiden vaihdot 2022

 

Sisääntulourakoiden markkinavuoropuhelusta ilmoitettiin HILMA-ennakkoilmoituksella 17.3.2022. Markkinavuoropuhelu pidettiin kaksivaiheisena, johon kuului 30.3.2022 järjestetty markkinainfotilaisuus ja sen jälkeen pidetty sähköinen kysely. Tarjoajien valinnassa hyödynnettiin sähköistä kyselyä.

Paltamon päällysrakenneurakan tarjouskilpailun voitti Maanrakennus Ohtamaa Oy ja Kontiomäen päällysrakenneurakan voitti Ratatek Service Oy.
Molemmat sisääntulourakat sisälsivät ennen toteutusvaihetta pidettävän valmistautumisjakson. Valmistautumisjaksolla urakoitsijat hyväksyttivät tilaajalla urakan vaatimusten edellyttämän henkilöstön ja kaluston sekä laativat laatu- ja turvallisuussuunnitelmat sekä resurssi- ja työvaihesuunnitelmat.

Kokemukset sisääntulourakoiden toteutuksesta olivat yleisesti hyviä. Valitut urakoitsijat olivat ammattitaitoisia ja heillä on jatkossa edellytykset toimia pääurakoitsijana myös perusurakoissa, sillä toteutetut vaihteenvaihtourakat toimivat jatkossa referensseinä näillä urakoitsijoilla. Uusien urakoitsijoiden kartoittamiseksi on tarkoituksenmukaista järjestää markkinavuoropuhelut myös tulevista sisääntulourakoista.