Hyppää sisältöön

Anna palautetta valtion teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Tältä sivulta löytyvät valtion väyläverkon kunnossapitoon liittyvät yhteydenottotavat sekä tietoa luvista. Katuverkkoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä oman kuntasi asiakaspalveluun tai palautekanavaan.

Valtion tie-, rata- ja vesiväyläverkon palautteet

Ilmoita ongelmista, anna palautetta tai tee ehdotuksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen (valtion omistamat väylät). Voit myös seurata palautteita ja ilmoituksia alueellasi.

Anna palautetta Palauteväylässä (palautevayla.fi). Liikenteen asiakaspalvelu on Väyläviraston, ELY-keskusten ja liikenteenohjauksesta vastaavan Fintrafficin toimialaan kuuluvien maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu.

Liikenteen asiakaspalveluun voit olla yhteydessä esim. näissä asioissa:

 • palaute teiden kunnossapidosta (esimerkiksi talvikunnossapidossa puutteita tai päällyste huonossa kunnossa)
 • ratojen ja laiturialueiden kunnossapito
 • vesiväylien kunnossapito
 • rikkinäiset katuvalot maantien varrella
 • lupien hakeminen
 • yleistä palautetta liikenteestä

Ilmoitathan palautetta koskevan paikan mahdollisimman tarkasti.

Tarkista kartalta, onko käyttämäsi tie valtion, kunnan vai yksityisen omistama. Kartalle on merkitty myös valtion kävelyn ja pyöräilyn väylät, joita ELY-keskukset ylläpitävät. Linkki karttaan ja lisätiedot Liikenteen asiakaspalvelun sivuilla.

Tieliikenteen akuutit häiriötilanteet

Tienkäyttäjän linjalle, (24 h, p. 0200 2100 (pvm). Tienkäyttäjän linjalle on mahdollista soittaa myös 112 Suomi -sovelluksen kautta, jolloin soittajan sijainti välittyy puhelun mukana.

Soitathan tienkäyttäjän linjalle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • vaarallinen kuoppa tiellä
 • tie vaarallisen liukas
 • tie muusta syystä ajokelvoton tai vaarallinen

Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Hätätilanteet

Onnettomuudet ja muut hätätilanteet väyläverkolla (tie-, rata ja vesiväylät): soita hätänumeroon puh. 112.

 • onnettomuus tiellä
 • este tiellä (kaatunut puu tms.)
 • tulipalo tien läheisyydessä
 • iso eläin tiellä (esim. hirvi tai karhu)
 • ensiavun tarve
 • henkilö tai onnettomuus rautatiellä

Usein kysyttyä tien kunnosta

Usein kysyttyä vesiväylistä

Usein kysyttyä rataliikenteestä

Anna palautetta vesiväylistä

Anna palautetta turvalaitteista, vesiliikennemerkin viasta tai muuta vesiväyläpalautetta

Puuttuvasta merimerkistä voi myös ilmoittaa numeroon 0800-181818.

Ilmoita purjehduskilpailusta (Fintraffic)

Anna palautetta merikartoista (Traficom)

Asiakkaiden kehitysehdotukset 

Rataliikenne: liikennöitsijöiden ja liikenteen tilaajien parannusesitykset 

Liikennetilanne

Tietoa liikennetilanne-palvelusta: ruuhkat, kelikamerat, tietyöt (Fintraffic)

Luvat

Rautatiealan luvat ja lomakkeet 

 • Rautatiealueelle sijoitettavat rakennelmat ja laitteet
 • Lupa tasoristeyksen rakentamiseen ja siirtämiseen

Tietyökohteiden ilmoittaminen