Hyppää sisältöön

Puun käsittely tiealueella, aineistoa koulutukseen

Väylävirasto ohjeistaa toimintaa, kun varastoidaan puuta maantien viereen, käsitellään puuta hakkeeksi, noudetaan puuta maantieltä käsin ja siivotaan tiealue toimenpiteiden jälkeen.

Ohje perustuu  1.8.2018 voimaan tulleeseen lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä, joka mahdollistaa alemmalla tieverkolla puun varastoinnin tiealueelle maantien sivuojan taakse ja puun kuormaamisen maantieltä ilman tienpitäjän erikseen antamaa lupaa. Uusi tieliikennelaki on vahvistettu 10.8.2018 ja se tulee voimaan 1.6.2020 alkaen. 

Koulutusmateriaali

Muut kouluttajat voivat käyttää vapaasti Väyläviraston logolla varustettuja kalvoja. Väyläviraston logolla varustetusta kalvosarjasta saa poistaa kalvoja, mutta kalvojen sisältöä ei saa muuttaa. Jos kalvon sisältö siirretään kouluttajan omalla logolla ja tyylillä varustettuun kalvosarjaa, myös sisältöä saa muokata koulutustarpeen mukaisesti.

Myös ohjejulkaisun Word-versiosta saa poimia koulutusaineistoihin tekstiä ja piirroksia. Ohjeen liite 1 on tarkoitettu ajokoneessa tai pinon suunnittelijan autossa pidettäväksi.

Puunkäsittely maanteillä, ohje

Yleisesitys (ppt)

Esitys kuorma-auton kuljettajalle (ppt)