Hyppää sisältöön

Tutkimukset ja selvitykset

Väyläviraston voimassa olevat sekä käytöstä poistetut ohjeet ja piirustukset siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaamiseen, tarkistamiseen ja huoltoon löytyvät ohjeluettelosta. Siltoihin liittyviä tutkimuksia:

Yleistä

Siltatyömaan sääolosuhteiden hallinta. Vaihe 2. Kenttätutkimus
Tutkimusraportti 18.2.2014, VTT 

Siltojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon automaation kehittäminen (5D-SILTA2)   
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 43/2011

Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät  
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 39/2011

Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA)  
Tiehallinnon selvityksiä 22/2008 TIEH 3201101-v

Kuituoptiset anturit siltarakenteiden mittauksissa   
Tutkimusselostus 27.2.2008, Fortum Oy ja Contesta Oy

Pienten siltojen elinkaarikustannukset   
Sisäisiä julkaisuja 4/2004 TIEH 4000405-v

Siltatutkimusten tiivistelmät 2003   
Tiehallinnon selvityksiä 17/2003 TIEH 3200806-v

Siltojen estetiikka, haasteet risteyssiltojen suunnittelussa   
Tiehallinto 2005

Siltojen vedeneristyksen SILKO-hyväksyntätutkimusohje   
Tiehallinnon selvityksiä 33/2007 TIEH 3201059-v

Sillan peruskorjauksen nopeuttaminen   
Tiehallinnon selvityksiä 11/2008 TIEH 3201091-v

Betonisiltojen suunnittelu Revit Structure -tietomallin avulla   
Diplomityö 2010, Tuomo Järvenpää, Oulun yliopisto

Eurokoodit

Siltojen pystysuorien liikennekuormien kansalliset valinnat Eurocodeen
Diplomityö 2006, Kari Saarivirta, Tampereen teknillinen yliopisto

Eurokoodin soveltamisen teknistaloudelliset vaikutukset Lövön liittopalkkisillassa
Diplomityö 2010, Raimo Karhumaa, Oulun yliopisto

Terässiltojen väsymismitoitus Eurocode-standardien pohjalta
Diplomityö 2007, Antti Silvennoinen, Teknillinen korkeakoulu

EN 1992-2 NA betonisillat kansallinen liite
Diplomityö 2008, Markus Ryynänen, Tampereen teknillinen yliopisto

Eurokoodin vaikutus teräsbetonisten laattakehäsiltojen mitoitukseen, Liite1, Liite2, Liite3
Diplomityö 2009, Teppo Mäkikunnas, Teknillinen korkeakoulu

Eurokoodin vaikutus betonisten laattapalkkisiltojen mitoitukseen
Diplomityö 2009, Mikko Hilli, Teknillinen korkeakoulu

Sillan ja maan yhteistoiminta

Liikuntasaumattomien siltojen kirjallisuustutkimus
Tutkimusraportti 2005, Olli Kerokoski, Tampereen teknillinen yliopisto.
(Soil-Structure Interaction of Jointless Bridges with Integral Abutments. Literary research. Tampere University of Technology)

Liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminta
Diplomityö 2005, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Liikuntasaumattomien siltojen laskennallinen tarkastelu
Tutkimusraportti 2006, Olli Kerokoski, Tampereen teknillinen yliopisto.
(Soil-Structure Interaction of Jointless Bridges with Integral Abutments. Calculations. Tampere University of Technology)

Haavistonjoen sillan koekuormitus ajoneuvon avulla
Tutkimusraportti 2006, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Structural Behaviour of Long Concrete Integral Bridges (Pitkien liikuntasaumattomien betonisiltojen rakenteellinen toiminta)
Väitöstutkimus 2011, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Vinopäisen liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminta
Diplomityö 2007, Heini Vilonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Siltahistorioita

Tiehallinnon museotiet ja -sillat  
Museokohdeselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2007

Pyhäjoen Etelänkylän isonsillan historia  
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri 1987