Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Kulmala

 • 040 542 7676

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava tienpidon asiantuntija

Marko Kantanen

 • 050 351 2562

Päällystystyöt Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla 2021

Tiehanke Käynnissä Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa

Pohjalaismaakuntien tiestöllä alkavat vuoden 2021 päällystys- ja tiemerkintätyöt toukokuussa ja ne jatkuvat aina lokakuulle asti. Maanteitä päällystetään yhteensä tänä vuonna noin 222 kilometriä ja kevyenliikenteenväyliä noin 5 kilometriä. Lisäksi joissakin kohteissa tehdään myös tierakenteen ja kuivatuksen parantamista, mikä pidentää päällysteen elinkaarta. Tiemerkintätöitä tehdään päällystyskohteilla, minkä lisäksi kuluneita merkintöjä korjataan eri puolilla tiestöämme.

Maanteiden päällysteisiin ja tiemerkintöihin on alueellamme käytettävissä vuonna 2021 yhteensä noin 16 miljoonaa euroa sekä päällysteiden paikkauksiin noin 2,6 miljoonaa euroa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue toimii kolmen pohjalaismaakunnan alueella. Maantieverkon pituus on alueellamme yhteensä 8 625 kilometriä, josta päällystettyjä teitä on 6 024 kilometriä. Päällystetyistä teistä huonokuntoisia on noin 850 kilometriä.

Merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2021

 • Vt 8, Karvat–Monå, n. 17 km
 • Kt 68, Ähtärinranta–Aro, n. 10 km
 • Mt 663, Idbäck–Karijoki, n. 13 km
 • Mt 748, Kruunupyy–Alaveteli, n. 18 km
 • Mt 750, Tunkkari–Räyrinki, n. 13 km
 • Mt 751, useat kohteet, n. 36 km
  • Kivijärvi–Räyrinki
  • Räyrinki–Sillanpää
  • Sillanpää–Polso
  • Polso–Halsua
  • Halsua–Marjusaari            
 • Mt 6750, Edsvik–Övermark, n. 18 km

Tänä kesänä tiestön päällystyskohteet hoitaa kaksi urakoitsijaa. Alueen pohjoisosassa päällystää Asfalttikallio Oy ja eteläisen alueen päällystystöistä sekä koko alueen paikkaustöistä vastaa Peab Industri Oy. Lisäksi tiemerkinnät alueella hoitaa Hot Mix Oy Finland.

Maanteiden päällysteiden paikkaukset lisääntyvät ja menetelmät kehittyvät

Päällysteiden paikkaaminen maanteillä on lisääntynyt ja paikkausmenetelmät ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Paikkaamisen osuus päällysteiden ylläpidon kustannuksista on merkittävä.  

Päällysteen paikkaamisen yleisenä tavoitteena on pitää tien pinta liikenteen kannalta tyydyttävässä kunnossa ja samalla siirtää uudelleen päällystäminen myöhempään ajankohtaan. Yleisperiaatteena on, että vauriot kannattaa korjata ajoissa niiden ollessa vielä pieniä. 

Maanteiden päällysteiden paikkaustoimintaan sisältyy ura- ja reikäpaikkaukset. Laajamittainen ennakoiva reikäpaikkaustoiminta on aloitettu alueellamme maaliskuun alussa ja urapaikkaustyöt käynnistyvät toukokuussa. Lisäksi maanteiden päällysteiden yksittäisiä vaurioita korjataan läpi vuoden.  

Edeltävä talvi kohteli päällystettyä tieverkkoa aiempia vuosia helläkätisemmin, kun jatkuvia jäätymis-sulamisvaiheita ei ollut. Tästä huolimatta päällyste on monin paikoin elinkaarensa päässä, joten paikkaustoiminta tulee jatkumaan läpi vuoden. 

Osalla tieverkosta päällysteen kunto on niin heikko, ettei niitä kannata laajamittaisesti paikata. Tällöin tielle joudutaan asettamaan päällysteen kunnosta varoittavat liikennemerkit ja tarvittaessa alennettu nopeusrajoitus. Teiden kohtalona on joko odottaa vuoroaan uusintapäällystykselle tai muuttaminen sorapintaiseksi tieksi. Kyseisillä teillä paikataan liikennettä vaarantavat ja ajomukavuutta oleellisesti haittaavat päällystevauriot.  

Liiku turvallisesti tietyömaalla, sillä työmaa on myös työpaikka 

 • Hidasta vauhtia – näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden 
 • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin 
 • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää 
 • Ole valmis pysähtymään 
 • Noudata liikennemerkkejä 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa vuoden 2022 päällystystöistä ja -kohteista keväällä 2022.