Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektivastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Infracon Oy

Suunnittelun valvontakonsultti

Tuomas Vulli

  • 040 5957 440

Oulun kaupunki

Liikenneinsinööri

Saija Räinä

  • 050 5700 723

Kempeleen kunta

Kunnallistekniikkapäällikkö

Paula Kettunen

  • 050 4636 502

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Seppo Parantala

  • 040 8441 912

Mt 815 Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie (vt4) - Hailuodontie (mt 816), Oulu, Kempele

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Ajankohtaista

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman maantien 815 (Lentokentäntie) parantamiseksi välillä Pohjantie – Hailuodontie. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan kanssa.

Hankkeen taustaa ja tavoitteet

Lentokentäntie (mt 815) sijoittuu Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan alueelle. Tie kulkee Oulunsalon taajaman läpi Oulun lentoasemalle. Lentokentäntie on myös osa Hailuodon ja Oulun seudun välistä tieyhteyttä. Tiellä ja sen liittymissä on sujuvuus- ja turvallisuusongelmia jo nykyliikenteellä. Liittymät ruuhkautuvat huipputuntiliikenteen aikoina. Kuntien maankäytön laajeneminen edellyttää liittymäjärjestelyjen parantamista. Meluntorjunta vaatii täydentämistä. Vesistösillan ja radan ylikulkusillan kunto on enää tyydyttävä.

Tavoitteena on parantaa Lentokentäntien liikenteen sujuvuutta, tasoliittymien toimivuutta ja turvallisuutta sekä Oulun lentoaseman, Hailuodon ja työmatkaliikenteen toimintavarmuutta ja matka-aikojen ennustettavuutta. Suunnitelma parantaa myös osaltaan Oulun ja Kempeleen maankäytön kehittämisedellytyksiä. Melunsuojaustoimenpiteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Suunnitelman toimenpiteet

Suunnittelukohteena on Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie (vt4) – Hailuodontien (mt816) liittymä. Lentokentäntie levennetään keskikaiteelliseksi kaksiajorataiseksi tieksi (kaksi ajokaistaa/suunta) ja nykyisiä tasoliittymiä parannetaan lisäkaistoja rakentamalla. Hailuodontien kiertoliittymä rakennetaan ns. turbo-kiertoliittymäksi, jossa Lentokentäntien pääsuunnalla on 4 ajokaistaa (kaksi ajokaistaa/suunta).

Lisäksi parannetaan nykyisiä siltoja, rakennetaan uusia siltoja sekä kehitetään suunnittelujakson jalankulku- ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä ja melunsuojauksia. Suunnitteluratkaisussa parannetaan myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja otetaan myös huomioon tulevat joukkoliikenneyhteyksien kehittämistoimet.

Hankkeen yleiskartta. ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Hankkeen yleiskartta.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi lokakuussa 2020 Pohjois-Pohjanmaan ja tiesuunnitelma valmistui loppuvuodesta 2021. Tiesuunnitelma on pidetty liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisesti (LjMTL 27 §) yleisesti nähtävänä 19.1.2022 - 18.2.2022 välisen ajan ELY-keskuksen verkkosivuilla. Nähtävilläoloajan jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnoille sidosryhmille. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Rakennussuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2022. Hankkeen kustannusarvio on noin 34,1 milj. euroa (alv 0 %) (MAKU=140; 2015=100). Hankkeella ei ole vielä rahoitusta rakentamiseen.