Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Siltainsinööri

Jaakko Myllylä

 • 0295 037 222

Siltatyöt Lapissa

Tiehanke Käynnissä Lappi

Merkittävimmät siltojen uusimiset/korjaukset Lapin maanteillä vuonna 2024.

Vuonna 2024 perustienpidon siltojen ylläpitoon osoitetulla rahoituksella uusitaan tai peruskorjataan seitsemän siltaa ja tehdään pieniä rakenneosakohtaisia korjauksia noin 30 sillalla. Lisäksi Tervolan sillan kaksivuotinen peruskorjaus jatkuu ja EU:n osarahoittamana uusitaan Kalliosalmen silta.

Siltojen uusimiskohteet

Vaajoen silta

Vaajoen silta

Vaajoen silta valtatiellä 4 Tervolassa uusitaan huonon kunnon ja kantavuuspuutteen vuoksi. Nykyinen silta on teräsbetoninen jatkuva laattasilta ja se korvataan teräsbetonisella jatkuvalla ulokelaattasillalla. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2024 ja valmistuvat lokakuussa 2024.

Sillan uusimisen ajaksi liikenne ohjataan viereisen kävely- ja pyöräilysillan kautta yksikaistaisena liikennevalo-ohjattuna. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tehdään väliaikainen silta kävely- ja pyöräilysillan viereen.

Urakoitsijana rakentamishankkeessa toimii Peab Industri Oy.

 

 

Kalliosalmen silta

Kalliosalmen silta

Kalliosalmen silta kantatiellä 82 Kemijärvellä uusitaan huonon kunnon ja kantavuuspuutteen vuoksi. Nykyinen silta on teräsbetoninen kotelopalkkisilta ja se korvataan jännitetyllä betonisella ulokepalkkisillalla. Lisäksi sillan kohdalla tien geometriaa parannetaan oikaisemalla mutkia, avartamalla kallioleikkausta ja nostamalla tien tasausta. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2024 ja valmistuvat lokakuussa 2024.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan viereen, joten liikenne kulkee nykyistä reittiä uuden väylän ja sillan valmistumiseen saakka. Rakentamistöistä on satunnaista haittaa liikenteelle ja räjäytystöiden aikana liikenne joudutaan pysäyttämään ajoittain kokonaan.   

Urakoitsijana rakentamishankkeessa toimii Nyab Finland Oy.

Lisätietoja: https://vayla.fi:8443/kantatien-82-parantaminen-kalliosalmen-sillan-kohdalla-kemijarvi

 

Sihnakkasalmen silta

Sihnakkasalmen silta

Sihnakkasalmessa maantiellä 945 Posiolla rakennetaan uusi teräksinen putkisilta. Aikaisempi teräksinen putkisilta hajosi syksyllä 2022 ja tilalla on ollut kaksi rumpuputkea. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2024 ja valmistuvat toukokuussa 2024.

Putkisillan asentamisen ajaksi liikenne katkaistaan kokonaan sillan kohdalla.

Urakoitsijana rakentamishankkeessa toimii Mestek Oy.

 

 

Siltojen peruskorjauskohteet

Taivalkosken silta

Taivalkosken patosilta

Taivalkosken patosilta maantiellä 9267 Keminmaassa peruskorjataan huonon kunnon vuoksi. Silta on teräsbetoninen voimalaitospatosilta. Peruskorjauksessa uusitaan mm. sillan reunapalkit, pintarakenteet, kaiteet, liikuntasaumat sekä korjataan betoni- ja teräsrakenteita. Työt käynnistyvät toukokuussa 2024 ja valmistuvat lokakuussa 2024. Kemijoki Oy maksaa hankkeesta noin puolet.

Maantie 9267 suljetaan kokonaan korjaustöiden ajaksi.

Urakoitsijana rakennushankkeessa toimii Savon kuljetus Oy.

Pessijoen silta

Pessijoen silta

Pessijoen silta maantiellä 9673 Sodankylässä peruskorjataan huonon kunnon vuoksi. Silta on teräsbetoninen palkkisilta. Peruskorjauksessa uusitaan sillan pintarakenteet, reunapalkit, kaiteet, liikuntasaumat sekä korjataan betonirakenteita. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2024 ja valmistuvat lokakuussa 2024.

Silta viereen tehdään kiertotie rakentamistöiden ajaksi.

Urakoitsijana rakennushankkeessa toimii Harpa Oy.

Kotajoen silta

Kotajoen silta

Kotajoen silta valtatiellä 5 Kemijärvellä peruskorjataan huonon kunnon vuoksi. Silta on teräsbetoninen laattasilta. Peruskorjauksessa uusitaan sillan pintarakenteet, reunapalkit, kaiteet, liikuntasaumat sekä korjataan betonirakenteita. Työt käynnistyvät huhtikuussa 2024 ja valmistuvat syyskuussa 2024. Silta korjataan ajokaista kerrallaan ja liikenne ohjataan yksikaistaisena työmaan ohitse.

Urakoitsijana rakennushankkeessa toimii Mestek Oy.

Tervolan silta

Tervolan silta

Tervolan silta maantiellä 928 Tervolassa peruskorjataan huonon kunnon vuoksi. Silta on teräksinen jatkuva palkkisilta, jossa on teräsbetonikansi. Silta on Lapin pisin maantiesilta, pituutta sillalla on 494 m. Peruskorjauksessa uusitaan sillan pintarakenteet, kaiteet, laakerit ja liikuntasaumalaitteet sekä korjataan betoni- ja teräsrakenteita.

Työt ovat käynnistyneet huhtikuussa 2023 ja valmistuvat loppuvuodesta 2024.

Siltatyön ajan kohteessa on alennettu nopeusrajoitus 30 km/h. Sillan toinen ajokaista on käytössä liikennevalo-ohjattuna korjaustyön ajan.

Urakoitsijana rakennushankkeessa toimii Oteran Oy.

Siltojen ylläpitokorjauskohteet

Siltojen ylläpitokorjauksista on kilpailutettu kaksivuotinen rakentamisurakka vuosille 2024–2025. Vuonna 2024 pieniä rakennekohtaisia ylläpitokorjauksia tehdään noin 30 sillalla. 

Siltahankkeet, joista valmiit rakennussuunnitelmat tai ovat suunnittelussa

 • Valtatiellä 29 Torniossa Tornion silta
 • Kantatiellä 79 Kittilässä Levijoen silta

 • Kantatiellä 81 Posiolla Uuttusalmen silta

 • Kantatiellä 82 Rovaniemellä Vanttauskosken patosilta

 • Maantiellä 858 Ranualla Kelajoen silta

 • Maantiellä 940 Kolarissa Valkeajoen silta

 • Maantiellä 9271 Tervolassa Varejoen silta II

 • Maantiellä 19567 Torniossa Könölän silta

 • Maantiellä 19708 Kolarissa Vaattojoen silta

 • Maantiellä 19708 Kolarissa Vaattojärven silta

 • Maantiellä 19709 Kolarissa Kutujoen silta

 • Maantiellä 19992 Sallassa Miuluksen silta