Hyppää sisältöön

Älyväyläkonseptin jatkokehitys käynnistymässä - merenkulun turvallisuus ja tehokkuus keskiössä

Väylävirastolla on ollut käynnissä meriliikenteen älyväyläkokeilun vuodesta 2017 lähtien. Älyväylä kertoo merenkulkijalle väylällä vallitsevista olosuhteista ja mukautuu hänen tarpeisiinsa. Nyt vuonna 2021 tuon konseptin jatkokehitys on käynnistymässä. 

Suomen tavoitteena on tehdä alusten navigoinnista turvallisempaa ja tehokkaampaa. Osana tätä tavoitetta Väylävirastolla on ollut käynnissä älyväyläkokeilu, ja nyt virasto on käynnistämässä älyväyläkonseptin kehittämistä laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Mikä on älyväylä ja mitä sillä tavoitellaan

  1. Älyväylä on vesiväylä, jolla käytetään tietoa, uutta teknologiaa ja automaatioratkaisuja liikenteen turvallisuuden, tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantamiseen sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.
  2. Älyväylä on vesiväylä, joka palvelee alusliikennettä (eli aluksia mereltä väylää pitkin satamaan ja takaisin) ja tukee älykästä väylänpitoa.
  3. Älyväylä kytkee kaikki väylään ja sataman alusliikenteeseen liittyvät toimijat yhteen tiedonhallinnan, tiedon tuottamisen ja tiedon jakamisen näkökulmasta. 

Konseptin toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä sekä vahvaa koordinaatiota tiedonkulun varmistamiseksi ja yhteisen kokonaiskuvan säilyttämiseksi. Työn alkuvaiheessa Väylävirasto kokoaakin yhteen merenkulun toimijat, jotka haluavat edistää kehitystä, jossa käytetään tietoa, uutta teknologiaa tai automaatioratkaisuja liikenteen turvallisuuden, tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantamiseen sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Yhdessä eri toimijoiden kanssa määritellään älyväyläkonseptin tavoitteet, kehittämistarpeet ja -toimenpiteet. Määrittelyn pohjalta tehdään toimenpiteiden priorisointi sekä tarvittaessa vaikuttavuusarviointi tehokkaimpien keinojen tunnistamiseksi. Lisäksi kehittämisprojektissa voidaan toteuttaa pilotointeja erilaisten ratkaisujen toimivuuden varmistamiseksi.

Älyväyläkonseptin toteuttaminen tulee vaatimaan merkittävää panostusta kaikilta siihen osallistuvilta keskeisiltä toimijoilta sekä yhteistyötä monissa eri kombinaatioissa. Siksi on oleellista määritellä eri organisaatioiden roolit ja vastuut sovituissa kehittämistoimenpiteissä sekä varmistaa toteutuksen resursointi ja rahoitus.