Hyppää sisältöön

Pello

Valmistunut Lappi

Hankkeessa parannetaan nykyinen Pellon nykyinen raakapuun kuormauspaikka. Hanke valmistuu vuonna 2023.

  • Rakentamissuunnittelu käynnissä
  • Rakentaminen aloitettu vuoden 2021 aikana
  • Hanke valmis viimeistään vuoden 2023 kesän aikana

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2023
Kustannukset
4 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • turvata toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut 
  • edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

Nykytila

Pellon nykyinen raakapuun kuormauspaikka sijaitsee ratapihan välittömässä läheisyydessä. Kuormauspaikka on ahdas ja pitkien junien kuormaaminen yhdeltä raiteelta hankalaa. Kuormauspaikan kapasiteetti on riittämätön, kun puun kuljetusmäärien ennakoidaan kasvavan lähitulevaisuudessa merkittävästi. 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa tehdään raakapuun nykyisen Pellon kuormauspaikan parannus. Kuormauspaikalla suoritetaan raiteiden R402 ja R403 siirto ”Pellon liikennepaikan mahtuvuusselvitys ja suunnitteluperusteiden laatiminen 3.6.2020”- raportin mukaisesti sekä muita raportin ehdottamia toimenpiteitä. 

Kustannukset

Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 4 miljoonaa euroa. 

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa