Kouvola-Kotka-Hamina

Käynnissä

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Miia Kari

 • 029 534 3111
 • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö

Sakari Nieminen

 • 029 534 3825
 • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Kouvola-Kotka-Hamina

Kouvola-Kotka/Hamina –rataosuus on merkittävä TEN-T-verkon, Kouvolan sekä satamien (Kotka ja Hamina) välinen tavaraliikenteen väylä. Kouvolan ja Juurikorven väli on suomen vilkkain tavaraliikenteen rataosuus. Kouvola-Kotka välillä on myös henkilöliikennettä.

Hankkeen suunnittelukokonaisuus kattaa Kouvola-Kotka/Hamina –välin peruskorjauksen, akselipainon noston 25 tn, turvalaitteiden uusimisen, Kotkan Kotolahden ratapihan raiteiston laajentamisen ja Hovinsaaren ratapihan muutostarpeet sekä Kouvola-Kotka välin linjaosuuden välityskykyä parantavat toimenpiteet.

Hankkeen nykytila

 • Rataosien kapasiteetin käyttöaste on korkea eikä nykyinen infra mahdollista merkittävää junamäärän kasvua. 
 • Rataosa on sähköistetty. Rata on kaksiraiteinen Kouvolasta Juurikorpeen, ja sieltä Kotkaan ja Haminaan haarautuvat osat ovat yksiraiteisia.
 • Rataosien suurin sallittu akselipaino on nykyisellään 22,5 tonnia. Itäisen yhdysliikenteen vaunukalustolle on sallittu vuoden 2020 loppuun asti 23,5 tn akselipaino rataosuudella Kouvola-Kotka Mussalo.
 • Rataosilla liikkuu paljon mm. raskaita paperi- ja kartonkikuljetuksia.
 • Satamien ja Venäjän transitoliikenteen tarpeissa on 25 tn kuljetusreitti sekä välityskyvyn parantaminen.
 • Radan turvalaitejärjestelmät on rakennettu 1970-luvulla eivätkä tekniseltä toteutukseltaan täytä nykyvaatimuksia ja ovat osin puutteellisia.  

Hankkeen tavoitteet

Hankekokonaisuus koostuu useista rinnakkaisista osista:

 • Peruskorjaushanke (päällysrakenne, sillat)
 • Akselipainon nosto 25 tn (pehmeikkö-, silta ja rumpukorjauksia)
 • Turvalaitteiden uusiminen
 • Kehittämistoimenpiteet (Kotolahden ratapihan laajentaminen, välityskyvyn parantaminen mm. 1100 m kohtausraiteilla Juurikorven ja Kotkan välillä)

Peruskorjaus säilyttää liikennöintiolosuhteita ja omalta osaltaan varmistaa liikenteen toimivuutta. Akselipainon nosto 25 tonniin mahdollistaa raskaammat kuljetukset ja parantaa välityskykyä. Nykyaikainen kauko-ohjaukseen liitettävä turvalaitejärjestelmä mahdollistaa turvallisen ja luotettavan liikennöinnin ja tehokkaamman liikenteenohjauksen ja parantaa osaltaan välityskykyä. Kehittämistoimenpiteillä mahdollistetaan juna- ja kuljetusmäärien kasvua.

Aikataulu

Kohteiden rakentamissuunnittelu on pääosin käynnissä. Eduskunta myönsi vuonna 2019 II lisätalousarviossa Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantamiseen 98 milj. euron sopimusvaltuuden, ja kohteen toteuttaminen voidaan aloittaa. 

Kustannukset

Kokonaiskustannusarvio on 98 M€. Kokonaisuutta voidaan toteuttaa vaiheittain eri osia yhteen sovittaen. 

 • Peruskorjaus, 26 M€ 
 • Akselipainon nosto 25 tn, 20 M€ 
 • Turvalaitteiden uusiminen, 29 M€
 • Kehittämistoimenpiteet, 23 M€

Hankkeen vaikutukset

 • Mahdollistaa rautatiekuljetusten kasvua.
 • Parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta.
 • Varmistaa turvallisen liikennöinnin.
 • Parantaa turvalaitejärjestelmien elinkaaren tehokasta hallintaa. 
 • Parantaa välityskykyä linjaosuudella hyödyttäen sekä tavara- että henkilöliikennettä ja lisää merkittävästi Kotolahden ratapihan kapasiteettia.
 • Parantaa välityskykyä myös lyhenevien junapituuksien kautta. Lyhyemmät junapituudet mahdollistavat myös lyhyempien raiteiden käytön.
 • Uuden kaluston melu- ja tärinähaitat ovat nykyistä pienemmät tai enintään nykyisen suuruiset. 
reaktionapit
Sivu päivitetty 31.10.2019