Yhteystiedot

Väylä

hankinnan asiantuntija

Katri Eskola

  • 029 534 3507
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskus

Tuomas Vasama, Niklas Nevalainen, Matti Hämäläinen

Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Tero Ahokas, Ossi Saarinen, Timo Kulmala

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskus

Markus Simonen

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Matti Ryhänen, Kari Holma

Tiepäällysteiden ylläpidon kilpailutus

Maantiepäällysteiden ylläpitoa hankitaan ELY-keskusten toimesta vuosittain kilpailutettavilla kokonaisurakoilla. Käynnissä on myös joitakin monivuotisia sopimuksia sekä pitkäaikaisia palvelusopimuksia. Ketteryyttä hankintaan on haettu uusista innovatiivisista hankintamahdollisuuksista, kuten dynaamisesta hankintajärjestelmästä. Päällystettyjen maanteiden ylläpitoon on viime vuosina ollut käytettävissä noin 140 miljoonaa euroa, josta noin 20 miljoonaa euroa kuluu tiemerkintöjen uusimiseen ja loput päällysteiden uusimiseen ja korjaamiseen. Vuosien 2016-2018 korjausvelkaohjelma nostaa jonkin verran päällysteiden uusimiseen vuosittain käytettävää rahoitusta. Korjausvelkaohjelman ansiosta päällysteitä uusittiin vuonna 2016 enemmän kuin moniin vuosiin, noin 3400 km. Tähän vaikutti silloin myös bitumin hintataso, joka oli edullisempi kuin kertaakaan viimeisen 10 vuoden aikana.

 

Dynaamisen hankintajärjestelmän avulla tehostamme hankintoja: (lue lisää) 

Ylläpidämme  suunniteltuja hankintoja sisältävää Kunnossapidon hankintaohjelmaa (lue lisää).

Tietoja päällystyskohteista ja -aikatauluista voi löytyä myös  ELY -keskuksen sivuilta. (aluevalinta ELY-keskuksen sivun yläpalkissa oikealla)

Ajankohtaisia

Ajankohtaista kauden 2018 Tienpäällystysurakoissa (lue lisää)

Tienpäällystysurakoiden 2018 alustava tarjousten sisäänjättöaikataulu (lue lisää) 

Aikaisempia tiedotteita:

Digitalisaatio tienpäällystystöissä - kokeilujen satoa (lue lisää)

Ajankohtaista kauden 2017 tienpäällystysurakoissa (lue lisää)

 

HARJA -järjestelmä Tienpäällystysurakoissa

 

Päällysteiden ylläpidon urakoiden seurannassa ja raportoinnissa otettiin kaudella 2017 käyttöön Väylän HARJA- järjestelmä.

HARJA -järjestelmää varten urakoitsijan tulee nimetä organisaationsa käyttövaltuusvastaava, joka hallinnoi Väylän Extranet -tunnuksia omien ja aliurakoitsijoidensa käyttäjien osalta sekä huolehtii siitä, että käyttäjillä on tarvittavat oikeudet ja ajantasaiset tunnukset. Uusia tunnuksia tulee luoda vain tarpeen mukaan ja vanhat tunnukset tulee poistaa käytöstä, jos käyttäjät vaihtavat työnantajaa tai -tehtäviä.

Tilaaja perustaa urakan järjestelmään ja lisää omat yhteyshenkilönsä sekä urakan yleistiedot. Urakoitsijan käyttövaltuusvastaava antaa urakkaan soveltuvat käyttöoikeudet haluamilleen henkilöille.

HARJA- järjestelmän käyttöönoton myötä on saatu käyttöön rajapintoja tietojen siirtoon. (lue lisää)

Sivu päivitetty 28.12.2018