Hyppää sisältöön

Tilastot

Väylävirasto julkaisee tilastollisia tunnuslukuja rautateistä ja tieliikenteestä sekä tilastoja rautatietoimintojen ja väylähankkeiden turvallisuuspoikkeamista.

Suomen viralliseen tilastosarjaan (SVT) kuuluvien rautatie-, tie- ja vesiliikennetilastojen tuottaminen on siirtynyt Tilastokeskukseen

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on siirtynyt vuonna 2019 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hoidettavaksi. 

Rautatieliikenne

Rautatieliikenteen tilastotuotanto sisältää rataverkkoa sekä henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat tilastot sekä junien täsmällisyyden kehittymistä kuvaavat tilastot. Tasoristeysonnettomuustilastot sisältävät tasoristeysonnettomuuksien määrät ja kehityksen rataverkolla.

Katso rautatieliikenteen tilastot

Tieliikenne

Tieliikenteen tilastotuotanto sisältää autojen nopeutta, rajaliikennettä ja liikenteen kehitystä kuvaavia tilastoja, yhteenvetoraportteja liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) liikennetiedoista sekä koko maan kattavat liikennemääräkartat. Lisäksi julkaistaan tilastot liikenne- ja hirvieläinonnettomuuksista.

Katso tieliikenteen tilastot

Turvallisuuspoikkeamat

Turvallisuuspoikkeamatilastot sisältävät Väylävirastossa raportoidut rautatietoimintojen ja väylähankkeiden turvallisuuspoikkeamatiedot.

Katso turvallisuuspoikkeamatilastot