Hyppää sisältöön

Liminka-Oulu kaksoisraide ratasuunnitelma

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu
  • Vuorovaikutustilaisuudet 09/2023
  • Suunnitelma nähtäville loppuvuosi 2023
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Nykytila

Liminka-Oulu-rataosuus sijaitsee Seinäjoki-Oulu-rataosalla. Suunnittelualue alkaa Limingan liikennepaikan eteläpäästä ja päättyy Oulun ratapihan eteläpäähän. Rataosuus on n. 19 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty sekaliikenteen rata, jolla kulkee henkilö- ja tavaraliikennettä. Rataosan liikenne on vilkasta ja sen henkilöjunien määrän sekä tavaraliikenteen kuljetusmäärien odotetaan kasvavan. Yksiraiteinen Liminka-Oulu-väli rajoittaa nykyisellään Ylivieska-Oulu -välin kapasiteettia merkittävästi. Lisäksi välillä on tärinäongelmista johtuvia nopeusrajoituksia. 

Sisältö ja tavoitteet

Liminka-Oulu välille suunnitellaan kaksoisraide sekä tarvittavat taitorakenteet ja tieyhteydet. 

Tavoitteena on mahdollistaa akselipainon nosto 250 kN:iin sekä nopeudennosto 200 km/h. Ratasuunnittelun yhteydessä suunnitellaan toimenpiteet tiedossa oleville tärinäkohteille uudella kaksoisraiteella. Muutokset parantavat rataosan välityskykyä ja henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista sekä mahdollistavat juna- ja liikennemäärien lisäämisen ja matka-aikojen lyhenemisen. 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnitteluhanke toteutetaan vuosien 2022-2024 aikana. 

Liminka-Oulu kaksoisraiteen alustavat rakentamiskustannukset  ovat 140 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10). Rakentamisesta ei ole päätöstä. 

Karttapalaute

Valmisteilla oleviin suunnitelmiin voi tutustua oheisessa karttapalvelussa. Toivomme myös palautetta suunnitelmista. Tästä linkistä pääset antamaan karttapalautetta.

Ajankohtaista

Järjestimme osana Tampere-Oulu ratasuunnitteluhanketta 23.1.2023 Oulun BusinessAsemalla infotilaisuuden, jossa esiteltiin Oulun, Kempeleen ja Limingan alueiden ratasuunnitelmia, suunnittelun ajankohtaista tilannetta ja kuultiin kuntien puheenvuorot. Infotilaisuuden julkaistu kutsu.
Infotilaisuudessa läpikäydyn esitysaineiston löydät täältä.

Lue ajankohtaisia uutisia ja Liminka-Oulu kaksoisraiteen ratasuunnittelun kuulumisia koko Ratasuunnittelu Tampere-Oulu -hankkeen hankesivuilta

EU-tähtilogo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.