Hyppää sisältöön

Liminka–Oulu kaksoisraide, ratasuunnitelma; Liminka, Kempele ja Oulu

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Vuorovaikutustilaisuudet 09/2023
  • Suunnittelu
  • Suunnitelma nähtäville keväällä/kesällä 2024
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2022–2024
Yhteistyökumppanit
Sitowise Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Kaksoisraide parantaa merkittävästi rataosan välityskykyä sekä helpottaa henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. Suunniteltava kaksoisraide kasvattaa rataosan kapasiteettia mahdollistaen lisäjunien tulon rataosuudelle.

Nykytila

Liminka–Oulu-rataosuus sijaitsee Seinäjoki–Oulu-rataosalla. Suunnittelualue alkaa Limingan liikennepaikan eteläpäästä ja päättyy Oulun ratapihan eteläpäähän. Rataosuus on n. 27 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty sekaliikenteen rata, jolla kulkee henkilö- ja tavaraliikennettä. Rataosan liikenne on vilkasta ja sen henkilöjunien määrän sekä tavaraliikenteen kuljetusmäärien odotetaan kasvavan. Yksiraiteinen Liminka–Oulu väli rajoittaa nykyisellään Ylivieska–Oulu välin kapasiteettia merkittävästi. Lisäksi välillä on tärinäongelmista johtuvia nopeusrajoituksia. 

Sisältö ja tavoitteet

Liminka–Oulu välille suunnitellaan kaksoisraide sekä tarvittavat taitorakenteet ja tieyhteydet. 

Tavoitteena on mahdollistaa akselipainon nosto 250 kN:iin sekä nopeudennosto 200 km/h. Ratasuunnittelun yhteydessä suunnitellaan toimenpiteet tiedossa oleville tärinäkohteille uudella kaksoisraiteella. Muutokset parantavat rataosan välityskykyä ja henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista sekä mahdollistavat juna- ja liikennemäärien lisäämisen ja matka-aikojen lyhenemisen. 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnittelukokonaisuus toteutetaan vuosien 2022–2024 aikana. 

Liminka–Oulu kaksoisraiteen alustavat rakentamiskustannukset  ovat noin 168 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 145, 2020=100). Rakentamisesta ei ole päätöstä. 

Karttapalaute

Valmisteilla oleviin suunnitelmiin voi tutustua oheisessa karttapalvelussa. Toivomme myös palautetta suunnitelmista. Tästä linkistä pääset antamaan karttapalautetta.

Liminka–Oulu kaksoisraiteen ratasuunnittelun karttapalautejärjestelmä

Tutustu hankealueen esittelyvideoon

Järjestetyt tilaisuudet ja esitysaineisto

Kempeleen, Limingan ja Oulun alueiden ratasuunnitelmia esiteltiin 4.–6.9.2023 alueittain yleisötilaisuuksissa. Tilaisuuksiin oli mahdollisuus osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Kempeleen yleisötilaisuudessa esitettyyn aineistoon voi tutustua täältä.  Limingan yleisötilaisuudessa esitetty aineisto on ladattavissa täältä. Oulun yleisötilaisuudessa esitettyyn aineistoon pääsee tutustumaan täältä

Limingan ja Kempeleen kuntien ja Oulun kaupungin edustajille järjestettiin 11.4.2023 melu- ja tärinäinfo. Tilaisuuden aineisto on ladattavissa täältä.

Järjestimme osana Tampere-Oulu ratasuunnitteluhanketta 23.1.2023 Oulun BusinessAsemalla infotilaisuuden, jossa esiteltiin Oulun, Kempeleen ja Limingan alueiden ratasuunnitelmia, suunnittelun ajankohtaista tilannetta ja kuultiin kuntien puheenvuorot. Infotilaisuuden julkaistu kutsu. Infotilaisuudessa läpikäydyn esitysaineiston löydät täältä.

Lue ajankohtaisia uutisia ja Liminka–Oulu kaksoisraiteen ratasuunnittelun kuulumisia koko Ratasuunnittelu Tampere–Oulu -hankkeen hankesivuilta

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.