Hyppää sisältöön

Liminka-Oulu kaksoisraide ratasuunnitelma

Nykytila

Liminka-Oulu-rataosuus sijaitsee Seinäjoki-Oulu-rataosalla. Suunnittelualue alkaa Limingan liikennepaikan eteläpäästä ja päättyy Oulun ratapihan eteläpäähän. Rataosuus on n. 19 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty sekaliikenteen rata, jolla kulkee henkilö- ja tavaraliikennettä. Rataosan liikenne on vilkasta ja sen henkilöjunien määrän sekä tavaraliikenteen kuljetusmäärien odotetaan kasvavan. Yksiraiteinen Liminka-Oulu-väli rajoittaa nykyisellään Ylivieska-Oulu -välin kapasiteettia merkittävästi. Lisäksi välillä on tärinäongelmista johtuvia nopeusrajoituksia. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeella suunnitellaan Liminka-Oulu -välille kaksoisraide sekä tarvittavat taitorakenteet ja tieyhteydet. 

Tavoitteena on mahdollistaa akselipainon nosto 250 kN:iin sekä nopeudennosto 200 km/h. Ratasuunnittelun yhteydessä suunnitellaan toimenpiteet tiedossa oleville tärinäkohteille uudella kaksoisraiteella. Muutokset parantavat rataosan välityskykyä ja henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista sekä mahdollistavat juna- ja liikennemäärien lisäämisen ja matka-aikojen lyhenemisen. 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnitteluhanke toteutetaan vuosien 2022-2024 aikana. 

Liminka-Oulu kaksoisraiteen alustavat rakentamiskustannukset  ovat 125 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10).