Hyppää sisältöön

Kt 75 parantaminen Pitkänmäentien liittymässä, Nurmes

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Karjala

 

Suunnittelukohteena oleva Pitkänmäentien liittymä sijaitsee Nurmeksen kaupungin keskustan länsipuolella kantatiellä 75 (Kuopiontie). Pitkänmäen kaupunginosassa sijaitsevan teollisuusalueen maankäyttö on tehostumassa alueen asemakaavan muutoksen ja laajentumisen myötä. Alueelle on tulossa Vihreän teollisuuden keskittymä, joka lisää Pitkämäentien ja kt 75 Kuopiontien liikennettä ja etenkin raskasta liikennettä. 

Karttakuva suunnittelukohteesta.

Liittymän nykytilanne

Pitkämäentien liittymässä ei Kuopiontiellä (kantatie 75) ole nykyisellään pääsuunnassa kääntymiskaistoja. Liittymä on nelihaarainen. Liittymässä on tievalaistus ja linja-autopysäkit. Pitkänmäentie on  kokoojakatuluokkainen katu, jolla on erillinen kevyen liikenteen väylä. Pitkänmäentien sivusuunnalla on tulppasaareke ja suojatieylitys linja-autopysäkille, johon kantatien suuntainen kevyen liikenteen väylä myös päättyy. Pitkämäentien vastapuolella on Lohitien yksityistieliittymä (avoin liittymä). Kuopiontiellä on tievalaistus ja tien nopeusrajoitus liittymän kohdalla on 80 km/h. Kuopiontien varressa, tien ohjoispuolella, kulkee erillinen kevyen liikenteen väylä Nurmeksen keskustasta ja Pitkämäentien liittymään saakka. 

Liikennemäärät

Nykyliikenne

Kuopiontien (kantatie 75) vuoden 2017 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) oli Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) tierekisterin mukaan Pitkänmäentien liittymän länsipuolella 4 840 ajon/vrk ja liittymän itäpuolella 3 940 ajon/vrk. Kokonaisliikenteestä raskasta liikennettä oli Pitkänmäentien liittymän länsipuolella 380 raskas.ajon/vrk ja itäpuolella 365 raskas.ajon/vrk (raskasosuus 8 - 9,4 %). Vuoden 2013 liikennelaskennan mukaan oli Pitkänmäentien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 1 050 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus 7 %. Lohitien liikennemäärä oli noin 30 ajon/vrk.

Hankkeen sisältö, kustannukset ja aikataulu

Kantatielle 75 rakennetaan 80 km/h mitoitusnopeuden mukainen pääsuunnan kanavointi maalattuna. Kantatietä levennetään molemmin puolin ja tehdään tarvittavat yksityistiejärjestelyt Lohitien liittymän siirtämisen suhteen.

Hankkeen  kustannusarvio on noin 530 000 euroa. Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana Nurmeksen kaupungin ja Euroopan unionin aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella.

 

 

Suunnitelmakartat