Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

Kehä I Myllypurontien eritasoliittymä

Suunnitteilla Uusimaa

Kehä I:lle Helsingin Myllypuron kohdalle on suunnitteilla eritasoliittymä nykyisen liikennevalo-ohjatun tasoliittymän tilalle. Samalla on tarkoitus parantaa alueen jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyjä.

 

Nykytila

Kehä I (maantie 101) on pääkaupunkiseudun tärkeä kehämäinen poikittaisväylä. Sen liikennemäärä on noin 68 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (2012). 

Liikennevalot aiheuttavat pysähdyksiä ja viivytyksiä Kehä I:n liikennevirrassa. Vuosina 2008-2013 tiejaksolla on tapahtunut 68 liikenneonnettomuutta. 

Kehä I:n itäreunassa kulkee pohjois-eteläsuuntainen jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka kuuluu pyöräteiden baanaverkostoon. Myllypurontiellä ei ole jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä Kehä I:n yli. Myllypurontien pohjoispuolella sijaitsee Myllyruuhenpolku, joka toimii jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä Kehän itäpuolisilta asuinalueilta metroasemalle sekä Myllypuron keskuksessa oleviin palveluihin. Toinen itä-länsisuuntainen jalankulun ja pyöräilyn yhteys Mustapurontaival sijaitsee Myllypurontien eteläpuolella.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa toteutetaan Kehä I:lle Helsingin Myllypuron kohdalle eritasoliittymä nykyisen liikennevalo-ohjatun tasoliittymän tilalle. Kehä I:lle rakennetaan hankealueelle kolmannet kaistat sekä kiertoliittymät ramppien päihin liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Joukkoliikenteen pysäkkiparit siirtyvät rampeille. Myllypurontien molemmille puolille rakennetaan jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyöräkaistat.

Hankkeen tavoitteena on tukea alueen maankäyttöä ja mahdollistaa alueen kehitys helposti saavutettavaksi kaupunkikeskukseksi. Alueelle suunnitellut työ- ja opiskelupaikat edellyttävät hyviä yhteyksiä.

Toisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Myllypuron nykyinen tasoliittymä on yksi Kehä I:n pullonkauloista. Eritasoliittymä sujuvoittaa Kehä I:n liikennettä ja liikennevalojen poisto vähentää pysähdyksien määrää. Eritasoratkaisu vähentää liittymäalueella tapahtuvia liikenneonnettomuuksia noin 5-7 kappaletta vuosittain.

Kolmantena tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien parantaminen. Hankkeen myötä Kehä I voidaan ylittää myös Myllypurontien kohdalla. Samalla Kehä I:n suuntainen jalankulku- ja pyöräliikenne selkenee.

Aikataulu ja kustannukset

  • Tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2014.
  • Rakennussuunnitelman laatiminen aloitetaan alkuvuodesta 2021
  • Maastotyöt (mittaukset, pohjatutkimukset) 4/2021
  • Hankkeen toteuttamisesta ei ole päätöstä.

Hankkeen t​​​iesuunnitelman mukainen kustannusennuste on 33,3 M€ (Maku 2010; 135).