Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Sami Mankonen

  • 0295 021 309

Hämeenlinnanväylä (Vt 3) Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja Kuninkaantammen eritasoliittymä

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Hämeenlinnanväylä (Vt 3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä valtakunnallisista sisääntuloväylistä. Hämeenlinnanväylällä on välityskykyongelmia ja ruuhkia etenkin Kannelmäen ja Kaivokselan välillä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Helsingin kaupunki ja Vantaa kaupunki laativat tiesuunnitelmaa ja siihen liittyviä katusuunnitelmia.

Suunnitelman lähtökohdat

Hankkeen Vt 3 Kannelmäen ja Kaivokselan välillä suunnittelualue esitettynä osoitekartalla.Hämeenlinnanväylä (Vt 3) on vilkasliikenteinen maantie ja tärkeä sisääntuloväylä pääkaupunkiseudulla. Se on osa kansainvälistä E12-tietä ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkotieverkkoon. Seudullisella tasolla Hämeenlinnanväylä on tärkeä yhteys Helsingin, Vantaan sekä Espoon jakeluliikenteelle. Hämeenlinnanväylällä Kannelmäen ja Kaivokselan välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 54 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Viime vuosina kohteen kokonaisliikennemäärä on kasvanut noin 3–4 % vuosittain.

Hämeenlinnanväylä on paikoitellen erittäin ruuhkautunut. Yksi pullonkauloista on Kannelmäen eritasoliittymän ja Kaivokselan eritasoliittymän väli. Kuninkaantammen ja Myyrmäen alueen rakentaminen sekä Kaivokselan teollisuusalueen kehittäminen asuinalueeksi synnyttävät uutta liikennettä. Lisäksi Hämeenlinnanväylän varrella on melusuojausta tarvitsevia alueita, joiden melusuojausta ei ole vielä toteutettu.

Suunnitelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Hämeenlinnanväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja pohjavesialueille ei aiheuteta haittaa, ja liito-oravien ylitysalueet säilytetään toimivina. Raskaan liikenteen sujuvuuden ja matka-ajan ennustettavuuden parantaminen on myös yksi tavoitteista.

Suunnitelman sisältö

Hämeenlinnanväylälle suunnitellaan kolmannet kaistat Kannelmäen ja Kaivokselan välille. Lisäksi suunnitellaan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä Kannelmäen ja Kaivokselan eritasoliittymien väliin. 

Kaivokselan nykyistä eritasoliittymää suunnitellaan parannettavan rakentamalla Helsingin suunnasta uusi ramppi Silvolan suuntaan. 

Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia Hämeenlinnanväylän bussipysäkeille sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille. 

Nykyisen Vanhan Kaarelantien, Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Kuninkaantammen asuinalueen välille suunnitellaan uusi katu, joka sijoittuu Kehä II:lle varattuun maastokäytävään. Suunnittelun aikana tutkitaan myös Vanhan Kaarelantien linjauksen parantamista Mätäjoen kohdalla ja Sorolantien liittymässä kaupunkien rajan tuntumassa.

Suunnitelman vaikutukset

Lisäkaistojen arvioidaan parantavan Hämeenlinnanväylän välityskykyä ja vähentävän ruuhkautumista. Ruuhkautumisen vähentyminen nopeuttaa matka-aikoja. Raskaan liikenteen sujuvuus paranee, matkaajat nopeutuvat ja matka-ajan ennustettavuus paranee ruuhka-aikoina. Melusuojaustoimenpiteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus paranevat. Hankkeessa esitetään suunnittelualueella jalankulun ja pyöräilyn pääväylää Hämeenlinnanväylän itäpuolelle. Myös joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Ruuhkautumisen vähentyminen nopeuttaa matka-aikoja. Pidemmät liittymiskaistat helpottavat bussien liittymistä Hämeenlinnan väylälle.

Hanke aiheuttaa kaavamuutostarpeita Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin alueilla.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 9.-22.12. välisenä aikana osoitteissa:

Helsingin kaupunki: hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat sekä karttapalvelussa www.kartta.hel.fi/?link=8Fi1Zv

Vantaan kaupunki: https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/ajankohtaiset_katu-_ja_viheraluehankkeet/myyrmaki ja https://osallistuvavantaa.fi

Halutessasi voit tutustua keväällä 2020 tehtyjen tie- ja katusuunnitelman luonnoksen mallinnosvideoon.

Suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta sähköpostilla tai kirjeellä. Lisätietoa saa myös puhelimella.  Palaute tulee jättää 30.12. mennessä. Palautteessa pyydetään käyttämään viitettä: Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä.

Palautteet tie- ja katusuunnitelmaluonnoksista: Helsingin kaupunki, Liikenne- ja katusuunnittelu, Jukka Tarkkala, PL 58214, 00099 Helsingin kaupunki tai [email protected]

Lisätietoja 9.-22.12. välisenä aikana:
Uudenmaan ELY-keskus: Sami Mankonen, puh. 0295 021309, [email protected]
Helsingin kaupunki: Jukka Tarkkala, puh. 09 310 37302, [email protected]
Vantaan kaupunki: Teemu Vihervaara, puh. 043 826 7180, [email protected]
Ramboll Finland Oy: Lotta-Maija Salmelin, puh, 040 0941403, [email protected]

Voit ladata itsellesi palautelomakkeen. Palautteessa pyydetään käyttämään viitettä: Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä. Palautetta voi jättää myös vapaamuotoisesti.

Yleisötilaisuus järjestettiin verkossa 16.12.2020

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus järjestettiin verkkotilaisuutena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmaluonnokset ja niihin kesän ja syksyn aikana tehdyt suurimmat muutokset. Kuulijat pystyivät esittämään tilaisuudessa kysymyksiä chatin kautta.

Esittelytilaisuudessa esitetyt diat (pdf, 10,3 Mt)

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen (pdf, 300 kt)

Tilaisuuden esitykset ja yleisön kysymykset

Linkki tilaisuuden tallenteeseen, tilaisuudessa esitetyt diat sekä tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen löytyvät yläpuolelta. Tallenne oli nähtävillä kahden viikon ajan 3.1.2021 saakka.

Luonnosvaiheen aineisto, esillä 9.-22.12.2020

Tiesuunnitelman luonnokset, Hämeenlinnanväylän parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä

Yleiskartta

Suunnitelmakartta 1 vt3 plv. 4200-5000

Suunnitelmakartta 2 vt3 plv. 5000-5800

Suunnitelmakartta 3 vt3 plv. 5800-6400

Suunnitelmakartta 4 vt3 plv. 6400-7016

Tyyppipoikkileikkaus, valtatie 3

Tyyppipoikkileikkaus, rampit

Pituusleikkaus vt3 plv. 4160-5000

Pituusleikkaus vt3 plv. 5000-5800

Pituusleikkaus vt3 plv. 5800-6400

Pituusleikkaus vt3 plv. 6400-7016

Pituusleikkaus, E2 rampit E2R1-E2R3

Pituusleikkaus, E2 rampit E2R4-E2R31

Pituusleikkaus, E3 rampit E3R1-E3R2

Pituusleikkaus, E4 rampit E4R1a-E4R2

Pituusleikkaus, jalkakäytävä ja pyörätie J1

Tyyppipoikkileikkaus, jalkakäytävä ja pyörätie

Pituusleikkaus, jalkakäytävä ja pyörätie K3J

Tieympäristökartta 1 vt3 plv. 4200-5000

Tieympäristökartta 2 vt3 plv. 5000-5800

Tieympäristökartta 3 vt3 plv. 5800-6400

Tieympäristökartta 4 vt3 plv. 6400-7016

Melulaskennat

Silta S1 Kaarelantien risteyssilta

Silta S2 Kaarelantien ylikulkukäytävä

Silta S3 Kaarelan eteläinen alikulkukäytävä

Silta S4 Kaarelan pohjoinen alikulkukäytävä

Silta S5 Kanneltien läntinen risteyssilta

Silta S6 Kanneltien itäinen risteyssilta

Silta S7 Kanneltien ylikulkukäytävä

Silta S8 Hakuninmaan alikulkukäytävä

Silta S9 Kaivokselan itäinen alikulkukäytävä

Silta S10 Vaskivuorentien alikulkukäytävä

Silta S12 Kuninkaantammen alikulkukäytävä

 

Luonnos katusuunnitelmien koostepiirustus, Helsinki ja Vantaa

 

Katusuunnitelmien luonnokset, Helsinki

Luonnos Kuninkaantammenrinne 31506/1

Luonnos Kuninkaantammenrinne 31506/2

Katusuunnitelman selostus Kuninkaantammenrinne

Luonnos Vanha Kaarelantie 31507/1

Katusuunnitelman selostus Vanha Kaarelantie

Luonnos Sorolantie 31508/1

Katusuunnitelman selostus Sorolantie

Silta S11 Kuninkaantammenrinteen alikulkukäytävä

Silta S13 Kuninkaantammen risteyssilta

 

Katusuunnitelmien luonnokset, Vantaa

Luonnos Vanha Kaarelantie 58716/1

Luonnos Vanha Kaarelantie 58716/2

Katusuunnitelman selostus Vanha Kaarelantie 58716/1-2

Luonnos Palotie 58717/1

Katusuunnitelman selostus Palotie

Luonnos Laitilantie 58718/1

Katusuunnitelman selostus Laitilantie

Luonnos Kuninkaantammenrinne 58719/1

Katusuunnitelman selostus Kuninkaantammenrinne      
     

Vuorovaikutusmuistio, kesän 2020 luonnokset

 

Muuta aineistoa

Hankerajaus

Kuulutus 29.5.2019 tiesuunnittelun käynnistämisestä

Asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1495-00