Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mauri Mäkiaho

  • 0295 34 3541

Väylävirasto

johtaja

Pekka Petäjäniemi

  • 0295 34 3586

Vt 12 Tampereen rantaväylä

Tiehanke Valmistunut Pirkanmaa

Tampereen Rantatunnelia rakennetaan vuoteen 2017 asti. Valmistuessaan Rantatunneli edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vt 12 Tampereen rantaväylä

Vuosina 2013-2017 Tampereen Rantaväylä linjattiin reilun neljän kilometrin matkalta uudestaan. Matkasta 2,3 kilometria kulkee Suomen pisimmän maantietunnelin läpi. Lisäksi hankkeeseen kuului eritasoliittymiä tie- ja katujärjestelyineen.

Hankkeen tavoitteet

Valmistuessaan vuonna 2017 Rantatunneli vapautti suuren kaistaleen Tampereen pohjoista keskustaa kaupunkilaisten käyttöön ja mahdollisti paremman pääsyn Näsijärven rantaan. Ranta-Tampellan uuden kaupunginosan yhteyteen syntyvän puistoalueen vesistötäyttöön käytettiin tunnelilouhinnassa syntyvää kiviainesta.

Hanke toteutettiin allianssimallilla, jossa perinteinen tilaaja - palveluntuottajamalli on häivytetty, ja osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä. Allianssiin kuuluivat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto), Lemminkäinen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy.

Tunneli avattiin liikenteelle 15.11.2016, työt jatkuvat Naistenlahdessa

Rantatunnelin rakentaminen alkoi syksyllä 2013. Tunnelilouhinta päättyi kesäkuussa 2015. Tunnelin teknisten järjestelmien testaus alkoi keväällä 2016 ja tunneli avattiin liikenteelle 15.11.2016. Liikenteelleoton jälkeen rakennettiin vielä Naistenlahden eritasoliittymän pohjoisosan rampit ja katuyhteydet sekä tehdään viherrakennus- ja muut viimeistelytyöt, jotka valmistuivat vuoden 2017 marraskuun loppuun mennessä.  

 

Hankkeen kustannukset

Hankkeen tavoitekustannus ilman arvonlisäveroa oli 180 miljoonaa euroa. Se jakautui eri kustannukohteisiin seuraavasti:

  • Väylät ja johtosiirrot 36 M€
  • Sillat ja taitorakenteet 24 M€
  • Tunneli 79 M€
  • Tekniset järjestelmät 28 M€
  • Suunnittelu ja ympäristöseurannat 13 M€