Hyppää sisältöön

Aineisto

Digiroad-aineisto on avointa dataa eli käytöstä ei peritä maksua. Digiroad-aineiston käytössä tulee kuitenkin noudattaa Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssin ehtoja.

Digiroadin sisältö

Digiroad sisältää teiden ja katujen keskilinjageometrian sekä ominaisuustietoa. Se on tähän mennessä kattavin ilmainen Suomen tiestöä kuvaava tietokanta, joka tarjoaa käyttäjilleen esimerkiksi tietoa tien keskilinjageometriasta, nimestä ja numerosta, osoitenumerosta, nopeusrajoituksesta, erilaisista rajoituksista ja kielloista, liikennevaloista sekä julkisen liikenteen pysäkeistä. 

Lisäksi aineisto kattaa myös tien leveys-, päällyste-, valaistus-, liikennemäärätiedot. Myös silta- ja tunnelitiedot ovat osa aineistoa. Aineisto kattaa koko Suomen tiestön, mukaan lukien esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn väylät ja yksityistiet. 

Ajoradan keskilinjageometria sisältää tiet, erilliset kävelyn ja pyöräilyn väylät, ajopolut sekä lautta- ja lossiyhteydet. Digiroadissa ajoradan keskilinja geometria on tallennettu tielinkille. Digiroadin liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja ovat puolestaan tielinkin ominaisuustiedot, tie- ja katuverkon viivamaiset tietolajit kuten nopeusrajoitukset ja kulkurajoitukset. Pistemäisiä tietolajeja ovat esim. liikennemerkit ja palvelupisteet. Digiroadissa geometria perustuu Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoon.

Tarkastele Digiroad-aineistoa karttanäkymässä

Tässä karttaikkunassa voit katsella Digiroad-aineistoa. Digiroadin tietolajit saa karttaikkunaan näkyville omina tasoinaan. Valitse ikkunan oikeasta yläkulmasta tarkasteltavat tietolajit. Tietolajit tulevat näkyville karttaa lähennettäessä. Ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevasta kysymysmerkistä näet karttaselitteen valitsemalla selitettävän karttatason pudotusvalikosta.

Saat karttaikkunan näkyville suurempana tästä linkistä. Digiroad-aineisto on näkyvillä myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa.

Lisätietoja tietolajien ominaisuustiedoista Digiroadin tietolajien kuvauksesta aineistojulkaisut -sivulta.

Aineistojulkaisu ja lataaminen

Digiroad-aineistoa julkaistaan WMS- ja WFS-rajapintojen kautta, sekä erillisena aineistojulkaisuna Esri Shapefile- ja GeoPackage -muodoissa.

Esri shape -tiedosto on ladattavissa koko Suomen kattavana pakettina tai maakuntajakoon perustuvissa paketeissa. Aineistojulkaisu sisältää tietolajit erillisnä tiedostoina ja kaikille tietolajeille on luotu oma geometria sekä ominaisuustiedot.

GeoPackage julkaistaan tällä hetkellä koko Suomen kattavana aineistona. Aineistojulkaisut ovat ladattavissa ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.

Julkaisun toimitusmuodot

R-formaatti pitää sisällään tielinkit sekä pistemäiset ja viivamaiset ominaisuustiedot. Aineistojulkaisun yhteydessä R-formaatin sisältämille pistemäisille ja viivamaisille segmenteille on generoitu myös geometria, joka mahdollistaa formaatin käytön myös itsenäisenä aineistona.

K-formaatissa tielinkit on katkottu Digiroadin ominaisuustietojen osalta yhtenäisiin osiin, viivamaiset ominaisuustiedot on katkottu samoin kuin tielinkit. Pistemäiset ominaisuustiedot eivät katko tielinkkejä tai viivamaisia ominaisuustietoja. Pistemäisille ja viivamaisille segmenteille on luotu geometria aineistojulkaisussa. K -formaatissa katkotut viivamaiset ominaisuustiedot voidaan halutessa liittää katkottuihin tielinkkeihin niiden tunnisteen (SEGM_ID) avulla.  

Pikaohje aineistojen käyttöön

Väyläviraston Digiroad-tiestöaineisto on yleisesti ladattavissa avoimena ja ilmaisena datana. Hyödyntäjät voivat käyttää aineistoa valmiiksi paketoituina shape -tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Väyläviraston aineistopalvelusta. Aiemmat versiot löytyvät samalta sivustolta.

Tien sijaintitiedot (keskilinjageometria) sekä nimi- ja osoitetiedot löytyvät tiedostosta DR_LINKKI. Jos käytössä ei ole paikkatieto-ohjelmistoa (esim. ArcGIS, MapInfo) eikä muuta soveltuvaa ohjelmistoa tai sovellusta, saa aineiston helpoimmin käyttöön lataamalla avoimen lähdekoodin ilmaisen paikkatieto-ohjelmisto QGIS:n

Digiroadin WMS ja WFS-rajapintojen avaaminen on ohjeistettu rajapinnat -sivulla.

Aineistojen avaaminen eri paikkatieto-ohjelmissa

QGIS
Vektorimuotoiset Digiroad-aineistot avautuvat QGIS-ohjelmassa Add vector layer-painikkeesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

ArcGIS
ArcGIS-ohjelmistossa aineisto tuodaan työtilaan Add Layer from File -painikkeesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

 

 

Digiroad aineistoa hyödyntävät: