Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)

Pysäkkiasiat

Digiroad-keskustelu

Digiroad-verkostolla on oma keskustelukanava Slackissa. Kanavalla on jo yli 260 keskustelijaa - tule sinäkin mukaan! 

Digiroad Twitterissä

Aineisto

Digiroad-aineisto on avointa dataa eli käytöstä ei peritä maksua. Digiroad-aineiston käytössä tulee kuitenkin noudattaa Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssin ehtoja.

Digiroadin sisältö

Digiroad sisältää teiden ja katujen keskilinjageometrian sekä ominaisuustietoa. Se on tähän mennessä kattavin ilmainen Suomen tiestöä kuvaava tietokanta, joka tarjoaa käyttäjilleen esimerkiksi tietoa tien keskilinjageometriasta, nimestä ja numerosta, osoitenumerosta, nopeusrajoituksesta, erilaisista rajoituksista ja kielloista, liikennevaloista sekä julkisen liikenteen pysäkeistä

Lisäksi aineisto kattaa myös tien leveys-, päällyste-, valaistus-, liikennemäärätiedot. Myös silta- ja tunnelitiedot ovat osa aineistoa. Aineisto kattaa koko Suomen tiestön, mukaan lukien esimerkiksi kevyenliikenteenväylät ja yksityistiet. 

Ajoradan keskilinjageometria sisältää tiet, lautta- ja lossiyhteydet, rautatiet sekä erilliset kevyen liikenteen väylät. Digiroadin liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja ovat puolestaan liikenne-elementin ominaisuustiedot, tie- ja katuverkon kulkurajoitukset sekä muut ominaisuudet. Liikennejärjestelmän muita kohteita ovat esim. palvelupisteet.

Tieosoitteiden puuttuminen paikoitellen tieosoiteverkolla johtuu siitä, että kahden erillisen järjestelmän yhteen-sovittaminen on kesken. Digiroadissa geometria perustuu MML:n maastotietokanta-aineistoon, kun taas tie-osoitteet tuotetaan geometrialle Väylän tieosoitejärjestelmästä. Maastotietokannassa tapahtuvat tielinkkien muutokset (katkot, yhdistymiset jne.) aiheuttavat aukkopaikkoja tieosoiteverkolle, vaikka tieosoite ei olikaan muuttunut. Tilanne on tiedossa ja se korjaantuu tieosoitteiden ylläpitojärjestelmän kehityksen myötä.

Tarkastele Digiroad-aineistoa karttanäkymässä

Tässä karttaikkunassa voit katsella Digiroad-aineistoa. Digiroadin tietolajit saa karttaikkunaan näkyville omina tasoinaan. Valitse ikkunan oikeasta yläkulmasta tarkasteltavat tietolajit. Tietolajit tulevat näkyville karttaa lähennettäessä. Ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevasta kysymysmerkistä näet karttaselitteen valitsemalla selitettävän karttatason pudotusvalikosta.

Saat karttaikkunan näkyville suurempana tästä linkistä. Digiroad-aineisto on näkyvillä myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa.

Lisätietoja tietolajien ominaisuustiedoista Digiroadin tietolajien kuvauksesta.

Aineistojulkaisu ja lataaminen

 

Digiroad-aineistoa julkaistaan WMS- ja WFS-rajapintojen kautta, sekä erillisena aineistojulkaisuna Esri Shapefile- ja GeoPackage -muodoissa.

Esri shape -tiedosto on ladattavissa koko Suomen kattavana pakettina tai maakuntajakoon perustuvissa paketeissa. Aineistojulkaisu sisältää tietolajit erillisnä tiedostoina ja kaikille tietolajeille on luotu oma geometria sekä ominaisuustiedot.

GeoPackage julkaistaan tällä hetkellä koko Suomen kattavana aineistona. Aineistojulkaisut ovat ladattavissa ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.

 

Julkaisun toimitusmuodot

Aineisto on saatavilla sekä R- että K-formaatissa.

R-formaatti pitää sisällään tielinkit sekä pistemäiset ja viivamaiset ominaisuustiedot. Aineistojulkaisun yhteydessä R-formaatin sisältämille pistemäisille ja viivamaisille segmenteille on generoitu myös geometria, joka mahdollistaa formaatin käytön myös itsenäisenä aineistona.

K-formaatissa tielinkit on katkottu Digiroadin ominaisuustietojen osalta yhtenäisiin osiin, viivamaiset ominaisuustiedot on katkottu samoin kuin tielinkit. Pistemäiset ominaisuustiedot eivät katko tielinkkejä tai viivamaisia ominaisuustietoja. Pistemäisille ja viivamaisille segmenteille on luotu geometria aineistojulkaisussa. K -formaatissa katkotut viivamaiset ominaisuustiedot voidaan halutessa liittää katkottuihin tielinkkeihin niiden tunnisteen (SEGM_ID) avulla.  

Pikaohje aineistojen käyttöön

Väylän Digiroad-tiestöaineisto on yleisesti ladattavissa avoimena ja ilmaisena datana. Hyödyntäjät voivat käyttää aineistoa valmiiksi paketoituina shape-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Väylän aineistopalvelusta. Aiemmat versiot löytyvät samalta sivustolta

Tien sijaintitiedot (keskilinjageometria) sekä nimi- ja osoitetiedot löytyvät tiedostosta DR_LINKKI. Jos käytössä ei ole paikkatieto-ohjelmistoa (esim. ArcGIS, MapInfo) eikä muuta soveltuvaa ohjelmistoa tai sovellusta, saa aineiston helpoimmin käyttöön lataamalla avoimen lähdekoodin ilmaisen paikkatieto-ohjelmisto QGIS:n

Digiroadin WMS ja WFS-rajapintojen avaaminen on ohjeistettu rajapinnat -sivulla.

Aineistojen avaaminen eri paikkatieto-ohjelmissa

QGIS
Vektorimuotoiset Digiroad-aineistot avautuvat QGIS-ohjelmassa Add vector layer-painikkeesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

ArcGIS
ArcGIS-ohjelmistossa aineisto tuodaan työtilaan Add Layer from File -painikkeesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

 

Palaute

Palautetta Digiroadista voi antaa sähköpostilla, puhelimella tai julkisen slack-keskustelukanavan kautta. Väylällä on käytössä yleinen palautekanava palauteväylä osoitteessa https://liikenne.palautevayla.fi/. Koska Digiroadia käytetään yleensä jonkin toisen ohjelman kautta, on palautteen anto monimutkaisempaa kuin yleensä.

Digiroad-operaattorit ottavat kuitenkin mielellään kaiken palautteen ja kehitysideat vastaan ja tarvittaessa välitämme palautteenne eteenpäin esimerkiksi kunnalle, mikäli palaute ei suoranaisesti koske meitä. Ollaan siis yhteydessä!