Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jyri Mustonen

  • 029 534 3068

Vainikkalan rajanylityspaikan kunnostustyöt

Lappeenrannan Vainikkalassa sijaitsevan kansainvälisen rajanylityspaikan toimintaa ja valvontajärjestelmiä parannetaan rakentamalla Rajavartiolaitokselle uusi tarkastusasema ja uusimalla junien läpivalaisulaitteisto. Rajanylityspaikkaa käytetään vain rautatieliikenteessä. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2021.

Vainikkalan rajanylityspaikka vuonna 2017.

Hankkeen taustat

Vainikkalan rajavartioasema on kansainvälinen rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Se sijaitsee Lappeenrannassa. Rajanylityspaikkaa käytetään vain rautatieliikenteessä.
Venäjän puoleinen raja-asema on nimeltään Louko (ven. Бусловская, Buslovskaja). Vainikkalan rajalla kirjattiin vuonna 2019 kaikkiaan 656 000 rajanylitystä. 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joissa parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vainikkalan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighbourhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä tuli voimaan 1.3.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 6,39 M€, johon tukea saadaan 5,11 M€. Väylävirasto ei osallistu kustannuksiin, mutta on hallinnollinen vetäjä hankkeessa.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta.

Hankkeen tavoitteet

Vainikkalan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan tarkastushenkilöstön työskentelyolosuhteita rakentamalla uusi rajatarkastusasema ja kehittämällä valvontajärjestelmiä.

Hankkeessa ovat mukana Väylävirasto, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt ja Pietarin direktoraatti.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä tuli voimaan 1.3.2019.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen rahoituksella.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jota rahoittavat Euroopan unioni, Venäjä ja Suomi.

CBC 2014-2020 -ohjelman logo.