Hyppää sisältöön

Kunnat

Kunnilla on merkittävä rooli Digiroad-aineiston ylläpidossa.

Kunta ylläpitää Digiroadin ominaisuustietoja katujen, hoitamiensa yksityisteiden ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien osalta. Digiroad-järjestelmä perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003) sekä valtioneuvoston asetukseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003). Valtakunnallisesti yhtenäisen aineiston ja tietomallin etuja ovat muun muassa kuntarajat ylittävien palveluiden, reittien ja analyysien kehittäminen. 

Kunta päivittää katuverkon osalta tiedot uusista, poistuneista ja muuttuneista ominaisuustiedoista ensisijaisesti Digiroad-ylläpitosovelluksella. Ylläpidon alussa tietoja voi toimittaa myös Digiroad-operaattorille massatoimituksena paikkatieto- tai taulukkomuodossa. Digiroad on staattista aineistoa, eli nyrkkisäännön mukaisesti kuusi kuukautta tai pidempään kestävät aineiston muutokset tulee päivittää myös Digiroadiin. 

Maanmittauslaitos ylläpitää tiegeometrian keskilinjojen sijainti- ja osoitetietoja. Väylävirasto ylläpitää valtion tieverkon tietoja yhteistyössä operaattorin kanssa. Tiegeometrian, valtion omistaman tieverkon ja muiden kuntien alueella olevan tieverkon osalta kunnat voivat jättää aineistosta palautetta Digiroad-ylläpitosovelluksessa, jolloin palaute välitetään vastuussa olevalle taholle. Digiroad-aineistosta voi antaa palautetta myös sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Osa sisällöstä on estetty näkymästä evästevalinnan valinnan mukaisesti. Muuta eväste-asetuksia nähdäksesi koko sivun sisällön.