Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Valtatien 26 parantaminen välillä Myllykylä - Paijärvi - Pyhältö, Hamina, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Väylävirasto on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle hankekohteen "Valtatien 26 kiireellisimmät toimenpiteet" -tiesuunnitelmien laadintaan vuodelle 2022 keskitetyn suunnitteluohjelman mukaisen rahoitusosuuden suuruudeltaan 150 000 €.

Vuosina 2022-2024 laadittavissa tiesuunnitelmissa tarkastellaan lähtökohtaisesti koko Vt 26 -tiejakson parannustarpeita hankeosuudelle myönnetyn suunnittelurahoitusosuuden puitteissa. Kesän 2022 aikana käynnistyvä I tiesuunnitelmaosuus kohdistuu tieosuudelle Myllykylä - Paijärvi - Pyhältö, Hamina. Jatkosuunnittelutarpeet kohdistuvat hankeosuuksille Pyhältö - Lankila/-Pahakorvenmäki - Kurvila/ Moitjärvi, Haminan ja Kouvolan kaupunkien sekä Luumäen kunnan alueella. Näiden osuuksien suunnittelutöiden käynnistymisestä kuulutetaan erikseen.

Hankekohteet ovat vuonna 2021 valmistuneen toimenpidesuunnitelman "Valtatien 26 ja maantien 387 kehittäminen toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välille" toimenpidekorien I-II mukaisia kehittämiskohteita, jotka pyritään toteuttamaan vuoteen 2028 mennessä.

Tieparin hankekohteisiin sisältyvä ohituskaistapari valtatiellä 26 Jokimäen ja Pahalammin kohdalla on toteutettu Väyläviraston perustienpidon lisärahoituskohteena vuonna 2018.

Valtatien 26 hankekohde on merkitty karttaan.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus päivittää parhaillaan hallinnollisen prosessin osalta vuonna 2021 yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa laadittua tiesuunnitelmaa "Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Husula – Myllykylä, Hamina". 

Tiesuunnittelun hankekohteet eivät tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjel-moituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Lainvoimaiset tiesuunnitelmat ja Liikenne12-toteutusohjelman mukaiset rahoituspäätökset mahdollistavat osakohteiden toteutuksen käynnistymisen aikaisintaan vuonna 2025.