Hyppää sisältöön

Vahojärven liikennepaikan parantaminen ratasuunnitelma, Parkano

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu alkaa 11/2022
  • Suunnittelu
  • Vuorovaikutustilaisuus syksy 2023
  • Suunnitelma nähtäville loppuvuosi 2023
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Nykytila

Vahojärven liikennepaikka on osa Tampere-Seinäjoki-rataosaa. Liikennepaikka sijaitsee Parkanossa Vahojärven kylän läheisyydessä noin 58 kilometriä Tampereelta pohjoiseen. Vahojärven liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi yksi sivuraide. Liikennepaikka toimii junaliikenteen kohtaamispaikkana. Nykyiset raiteet eivät täytä hyötypituudeltaan nykyisiä vaatimuksia, eikä yksi sivuraide riitä tarjoamaan riittäviä väistö- ja ohitusmahdollisuuksia pitkille tavarajunille. 

Sisältö ja tavoitteet

Työssä suunnitellaan liikennepaikalle nykyvaatimusten mukainen uusi sivuraide sekä pidennetään nykyistä sivuraidetta. Kohteesta laadintaan ratasuunnitelma. 

Uusi sivuraide sekä nykyisen pidentäminen parantaa rataosan välityskykyä, liikennepaikan ominaisuuksia junien väistö- ja ohituspaikkana sekä helpottaa henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnittelu toteutetaan vuosien 2022-2023 aikana. 

Vahojärven liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 5 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10). 

Ajankohtaista

Kohteen suunnittelu on käynnissä. 

Lue ajankohtaisia uutisia ja ratasuunnittelun kuulumisia koko Ratasuunnittelu Tampere-Oulu -hankkeen hankesivuilta

EU-tähtilogo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.