Hyppää sisältöön

Vahojärven liikennepaikan parantaminen, ratasuunnitelma; Parkano

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu alkaa 11/2022
  • Vuorovaikutustilaisuus syyskuu 2023
  • Suunnittelu
  • Suunnitelma nähtäville kevät 2024
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2022-2024
Yhteistyökumppanit
Sweco Finland Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Vahojärven liikennepaikalle suunnitellaan uusi hyötypituudeltaan riittävä sivuraide. Samalla nykyisen sivuraiteen pituutta pidennetään. Muutoksilla parannetaan rataosan välityskykyä tarjoamalla liikenteelle paremmat ohitus- ja väistämismahdollisuudet.
 

Nykytila

Vahojärven liikennepaikka on osa Tampere-Seinäjoki-rataosaa. Liikennepaikka sijaitsee Parkanossa Vahojärven kylän läheisyydessä noin 58 kilometriä Tampereelta pohjoiseen. Vahojärven liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi yksi sivuraide. Liikennepaikka toimii junaliikenteen kohtaamispaikkana. Nykyiset raiteet eivät täytä hyötypituudeltaan nykyisiä vaatimuksia, eikä yksi sivuraide riitä tarjoamaan riittäviä väistö- ja ohitusmahdollisuuksia pitkille tavarajunille. 

Sisältö ja tavoitteet

Työssä suunnitellaan liikennepaikalle nykyvaatimusten mukainen uusi sivuraide sekä pidennetään nykyistä sivuraidetta. Kohteesta laadintaan ratasuunnitelma. 

Uusi sivuraide sekä nykyisen pidentäminen parantaa rataosan välityskykyä, liikennepaikan ominaisuuksia junien väistö- ja ohituspaikkana sekä helpottaa henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnittelu toteutetaan vuosien 2022-2023 aikana. 

Vahojärven liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 8,5 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 145, 2015=10). 

Ajankohtaista

VUOROVAIKUTUSTILAISUUS TI 19.9.2023
Vahojärven liikennepaikan ratasuunnitelman suunnitelmaluonnoksia esiteltiin tiistaina 19.9.2023 klo 18.00 Teams-etäyhteydellä järjestettävässä vuorovaikutustilaisuudessa. 

Vahojärven liikennepaikan parantaminen, yleisötilaisuuden esitysaineisto 19.9.2023

Lue ajankohtaisia uutisia ja ratasuunnittelun kuulumisia koko Ratasuunnittelu Tampere-Oulu -hankkeen hankesivuilta

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.