Hyppää sisältöön

Vahojärven liikennepaikan parantaminen ratasuunnitelma, Parkano

Nykytila

Vahojärven liikennepaikka on osa Tampere-Seinäjoki-rataosaa. Liikennepaikka sijaitsee Parkanossa Vahojärven kylän läheisyydessä noin 58 kilometriä Tampereelta pohjoiseen. Vahojärven liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi yksi sivuraide. Liikennepaikka toimii junaliikenteen kohtaamispaikkana. Nykyiset raiteet eivät täytä hyötypituudeltaan nykyisiä vaatimuksia, eikä yksi sivuraide riitä tarjoamaan riittäviä väistö- ja ohitusmahdollisuuksia pitkille tavarajunille. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Työssä suunnitellaan liikennepaikalle nykyvaatimusten mukainen uusi sivuraide sekä pidennetään nykyistä sivuraidetta. Kohteesta laadintaan ratasuunnitelma. 

Uusi sivuraide sekä nykyisen pidentäminen parantaa rataosan välityskykyä, liikennepaikan ominaisuuksia junien väistö- ja ohituspaikkana sekä helpottaa henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnittelu toteutetaan vuosien 2022-2023 aikana. 

Vahojärven liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 4,2 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10).