Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
 • Noin 1,5 km - laituri mukaan lukien.
 • Väylävirasto.
 • Lisäraide sijoittuu Pasilan aseman länsipuolelle nykyisten raiteiden tasoon. Raide yhdistetään samoihin liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmiin kuin muutkin nykyiset Pasilan läpi kulkevat raiteet.
 • Liikennöinti Pasilassa vaikuttaa koko Suomen junaliikenteeseen. Matkustajamäärät ja junavuorot lisääntyvät jatkuvasti eikä nykyinen raidekapasiteetti riitä. Läntinen lisäraide lisää Pasila-Riihimäen -suunnan raidemäärää, jolloin voidaan kulkea kahta raidetta pitkin molempiin suuntiin. Se sujuvoittaa junaliikennettä. Myös tavaraliikenteen häiriöt vähenevät kun matkustajajunien täsmällisyys paranee.
 • Pasilan rautatieasema uudistetaan täysin ja siitä tulee osa YIT:n urakoimaa Pasilan keskustakorttelin Triplaa. Asemalla uusitaan liukuportaita, hissejä sekä asema-aukio, rakennetaan polkupyörien liityntäpaikkoja ja opasteita sekä parannetaan junapaloturvallisuutta. Aseman eteen nousee uusi raitioliikenteen ja bussien pysäkkien kokonaisuus. 
 • Jotta rakennustöistä aiheutuisi matkustajille ja muulle liikenteelle mahdollisimman vähän haittaa, tehdään ne yhtä aikaa Tripla-keskuksen rakennustöiden kanssa. Väylä, Helsingin kaupunki, ja kaikki alueen rakennuttajat pyrkivät minimoimaan rakentamisesta tulevat häiriöt. Kaupunki, Väylävirasto, Senaatti-kiinteistöt, HSL ja HKL sekä alueen rakentajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja sovittavat työvaiheitaan yhteen sekä tiedottavat yhdessä työnaikaisista järjestelyistään muun muassa järjestämällä yhteisiä yleisötilaisuuksia.
   
 • Kysymyksiä voi esittää ja antaa palautetta Uusi Pasila -Facebook-sivuilla. Palautetta voi antaa myös Väylän palautelomakkeen kautta. Sähköpostia voi lähettää myös suoraan projektipäällikölle
  Hankkeen etenemistä voi seurata näiltä verkkosivuilta: www.vayla.fi/keskipasila
   
 • Kauko- ja lähijunien myöhästely vähenee ja junavuoroja voidaan lisätä.
 • Liikennöinti Pasilassa vaikuttaa koko Suomen junaliikenteeseen. Uuden raiteen rakentaminen vähentää häiriöitä ja sujuvoittaa junaliikennettä kauttaaltaan. Tavaraliikenteenkin häiriöt vähenevät kun matkustajajunien täsmällisyys paranee. Lisäksi raideliikenne on ympäristöystävällinen ja tehokas joukkoliikennemuoto. 
 • Toimiva liikenne on toimivan pääkaupunkiseudun edellytys. Lisäraide tuo kaivattua joustavuutta kaikkeen raideliikennöintiin. Pasilaan pääsee entistä helpommin ja nopeammin.

EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

 

EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Verkkojen Eurooppa -väline.