Hyppää sisältöön

Lielahti–Lakiala kaksoisraide yleissuunnitelma ja YVA; Tampere ja Ylöjärvi

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelu alkaa 2/2023
  • Suunnittelu
  • Vuorovaikutustilaisuudet 2024
  • Suunnitelma nähtäville alkuvuosi 2025
  • Suunnitelma hyväksytty 2025

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2022–2024
Yhteistyökumppanit
Sitowise Oy
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Kaksoisraide poistaa rataosan pullonkauloja ja parantaa merkittävästi rataosan välityskykyä sekä helpottaa henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. Suunniteltava kaksoisraide kasvattaa rataosan kapasiteettia mahdollistaen lisäjunien tulon rataosalle. 

Ajankohtaista

YLEISSUUNITELMAN YLEISÖTILAISUUS TO 15.8.2024 KLO 17–19
Tervetuloa Väyläviraston yleisötilaisuuteen koskien Lielahti–Lakiala kaksoisraiteen yleissuunnitelmaa ja ympäristövaikutusten arviointia. Tilaisuudessa esitellään yleissuunnitelman suunnitelma-aineistoja. 

Paikka: Ylöjärven kaupungintalon valtuustosali
Katuosoite: Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Sisäänkäynti: D-ovi

Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä ohessa olevan Teams-linkin välityksellä: Tämän linkin kautta pääset osallistumaan etänä yleisötilaisuuteen.  

Nykytila

Lielahti–Lakiala-rataosuus sijaitsee Tampereen ja Seinäjoen välisen rataosan eteläpäässä Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan välillä. Lielahti–Lakiala väli on noin 15 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty sekaliikenteen rataosuus, jolla kulkee henkilö- ja tavaraliikennettä. Rataosa on vilkas ja sen matkustajamäärien odotetaan kasvavan. Rataosa ei pysty nykyisellään vastaamaan kasvaviin liikennemääriin. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Suunnittelukokonaisuudessa laaditaan Lielahti–Lakiala-rataosuudelle ympäristövaikutusten arviointi (YVA) sekä laaditaan yleissuunnitelma, jossa suunnitellaan välille kaksoisraide sekä tarvittavat taitorakenteet ja tieyhteydet. Suunnittelun aikana hankealueella tehdään alustavia pohjatutkimuksia, raidekartoitus sekä laaditaan hankealueesta maastomalli.

Ympäristövaikutusten arvioinnin alustavat hankevaihtoehdot ovat:

- VE0+ Nykyisen radan parantaminen
- VE1 Kaksoisraiteen rakentaminen, tavoitenopeus 200 km/h
- VE2 Kaksoisraiteen rakentaminen, tavoitenopeus 250 km/h (sis. Kortesuon kaarreoikaisu)

Aikataulu ja kustannukset

Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi laaditaan vuosina 2023–2024. 

Lielahti–Lakiala kaksoisraiteen alustavat rakentamiskustannukset ovat 96 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 145, 2020=100). Rakentamiskustannusten arvio tarkentuu yleissuunnittelun edetessä. Kohteen rakentamisesta ei ole päätöstä.

Karttapalaute

Valmisteilla oleviin suunnitelmiin voi tutustua oheisessa karttapalvelussa. Toivomme myös palautetta suunnitelmista. Pääset antamaan karttapalautetta tästä linkistä

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.