Hyppää sisältöön

Lielahti-Lakiala kaksoisraide yleissuunnitelma ja YVA

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu alkaa, 11/2022
  • Vuorovaikutustilaisuudet 2023
  • Suunnitelma nähtäville loppuvuosi 2023
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Lielahti-Lakiala kaksoisraide yleissuunnitelma

Nykytila

Lielahti-Lakiala-rataosuus sijaitsee Tampereen ja Seinäjoen välisen rataosan eteläpäässä Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan välillä. Lielahti-Lakiala väli on 14,6 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty sekaliikenteen rataosuus, jolla kulkee henkilö- ja tavaraliikennettä. Rataosa on vilkas ja sen matkustajamäärien odotetaan kasvavan. Rataosa ei pysty nykyisellään vastaamaan kasvaviin liikennemääriin. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeella tehdään Lielahti-Lakiala-rataosuudelle ympäristövaikutusten arviointi sekä laaditaan yleissuunnitelma, jossa suunnitellaan välille kaksoisraide sekä tarvittavat taitorakenteet ja tieyhteydet. Suunnittelun aikana hankealueella tehdään alustavia pohjatutkimuksia, raidekartoitus sekä laaditaan hankealueesta maastomalli.

Kaksoisraide poistaa rataosan pullonkauloja ja parantaa merkittävästi rataosan välityskykyä sekä helpottaa henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. Suunniteltava kaksoisraide kasvattaa rataosan kapasiteettia mahdollistaen lisäjunien tulon rataosalle. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin alustavat hankevaihtoehdot ovat:

- VE0+ Nykyisen radan parantaminen
- VE1 Kaksoisraiteen rakentaminen, tavoitenopeus 200 km/h
- VE2 Kaksoisraiteen rakentaminen, tavoitenopeus 250 km/h (sis. Kortesuon kaarreoikaisu)

Aikataulu ja kustannukset

Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi laaditaan vuosina 2022-2024. 


Lielahti-Lakiala-kaksoisraiteen alustavat rakentamiskustannukset ovat 76 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10). 
 

Ajankohtaista

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyen on pidetty ennakkoneuvottelu yhteysviranomaisen ja sidosryhmien kanssa. Ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan, kun suunnittelukohteen suunnittelija on saatu kilpailutettua alustavasti syksyllä 2022.

EU-tähtilogo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.