Hyppää sisältöön

Lielahti-Lakiala kaksoisraide yleissuunnitelma

Nykytila

Lielahti-Lakiala-rataosuus sijaitsee Tampereen ja Seinäjoen välisen rataosan eteläpäässä Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan välillä. Lielahti-Lakiala väli on 14,6 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty sekaliikenteen rataosuus, jolla kulkee henkilö- ja tavaraliikennettä. Rataosa on vilkas ja sen matkustajamäärien odotetaan kasvavan. Rataosa ei pysty nykyisellään vastaamaan kasvaviin liikennemääriin. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeella tehdään Lielahti-Lakiala-rataosuudelle ympäristövaikutusten arviointi sekä laaditaan yleissuunnitelma, jossa suunnitellaan välille kaksoisraide sekä tarvittavat taitorakenteet ja tieyhteydet. Suunnittelun aikana hankealueella tehdään alustavia pohjatutkimuksia, raidekartoitus sekä laaditaan hankealueesta maastomalli. 

Kaksoisraide poistaa rataosan pullonkauloja ja parantaa merkittävästi rataosan välityskykyä sekä helpottaa henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittamista. Suunniteltava kaksoisraide kasvattaa rataosan kapasiteettia mahdollistaen lisäjunien tulon rataosalle. 

Aikataulu ja kustannukset

Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi laaditaan vuosina 2022-2024. 

Lielahti-Lakiala-kaksoisraiteen alustavat rakentamiskustannukset ovat 76 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10).