Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto)

Apulaisjohtaja

Lars Westermark

  • 0295 34 3838

Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto)

Projekti-insinööri

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513

E18 Haminan ohikulkutie

Tiehanke Valmistunut Kymenlaakso

Haminan kohdalle rakennettiin 15 kilometriä moottoritietä ja parannettiin kaupungin sisääntuloväyliä sekä kevyen liikenteen väyliä. Hanke valmistui lokakuussa 2015.

E18 Haminan ohikulkutie

Hankkeen taustat

 

 

Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä Eurooppatietä E18 ja EU:n tärkeäksi priorisoimaa niin sanottua Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Haminan kohdalle rakennettiin yhteensä 15 kilometriä moottoritietä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään.

Liikennemäärät Haminan kohdalla ovat 5 200–13 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskas liikenne on lähes kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana. Pahimpia solmukohtia ovat olleet Haminan keskustan liittymät ruuhka-aikoina. Ruuhkat ja kapea tie ovat haittanneet elinkeinoelämän kuljetuksia sekä kansainvälistä ja valtakunnallista liikennettä. Kaupungin maankäyttöä ja yhdyskuntarakentamista ei olla päästy kehittämään heikkojen liikenneyhteyksien takia. Haminan alueella riski joutua henkilövahinkoon johtavaan onnettomuuteen on ollut viisi kertaa suurempi kuin vilkkailla pääteillä keskimäärin.

Valtatie 7:n rakentaminen moottoritieksi Haminan kohdalla poisti E18-tieltä ainoan käytössä olevan kaupungin läpimenon ja liikenteellisen pullonkaulan.

Haminan kaupungin keskustan viihtyisyys ja kehitysmahdollisuudet lisääntyvät.

Hankkeen tavoitteet

Liikenneturvallisuus parani huomattavasti vuonna 2015, kun raskas liikenne, kaupunkiliikenne ja kevyt liikenne ohjautuvat omille, erillisille reiteilleen. Moottoritiellä ajosuunnat erotettiin kaiteellisella välikaistalla, jonka avulla on kyetty välttämään useita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia.

Kehätie lyhentää matka-aikoja Haminan kohdalla 4–7 minuuttia. Raskaalle liikenteelle sujuvampi ja nopeampi reitti merkitsee suoria kustannussäästöjä. Myös liikennöinti Haminan satamaan, tavaraterminaaleihin ja tärkeille työpaikka-alueille ovat parantuneet.

Kivikasa.

Eteneminen

Haminan ohikulkutie rakennettiin vaiheittain vuodesta 2012 lähtien. Ensimmäisessä vaiheessa aloitettin valmistelevat työt Summan ja Kolsilan välisellä osuudella loppuvuonna 2011. Toinen vaihe Kolsilan ja Lelun välillä päästiin aloittamaan kesällä 2012.

Summan ja Lelun välinen moottoritieosuus valmistui ja avattiin joulukuussa 2014.

Lisäksi hankkeeseen kuului Haminan sisääntuloteiden parantaminen ja mittava liikennetelematiikan rakentaminen. Kokonaisuudessaan hanke valmistui lokakuussa 2015.

Kustannukset

Valtion osuus hankkeen rahoituksesta on noin 170 miljoonaa, joka sisältää TEN-tukea noin 4,8 miljoonaa euroa. Haminan kaupunki osallistuu kustannuksiin 4,5 miljoonalla ja laiteomistajat 1,6 miljoonalla eurolla.

Euroopan unionin rahoittama hanke -logo.

Hankkeen kartta

Hanke verkossa

Lisätietoa hankkeesta löydät sosiaalisen median kanavista.