Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Pekka Rautoja

  • 029 534 3829

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan sähköistys

Ratahanke Käynnissä Satakunta

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan sähköistyshankkeessa sähköistetään rataväli Porista Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin. Sähköistys parantaa logistiikan kilpailukykyä, vähentää tavarajunien liikennöintikustannuksia ja vähentää päästöjä. 

Hankkeen taustat

Pori-Mäntyluoto rataosan kuljetukset muodostuvat Mäntyluodon sataman rikastekuljetuksista Harjavallan metalliteollisuudelle sekä metallin kuljetuksista Porin ja Mäntyluodon välillä. Pori–Mäntyluoto-rata on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Rataosalla on vain tavaraliikennettä. Liikenne-ennusteen mukaan rataosalla kuljetetaan 0,7 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna 2025. Kuljetusten määrä on nykyään jo samalla tasolla.

Hankkeen tavoitteet

Hanke sisältää Pori–Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosan sähköistyksen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä noin 30 kilometriä. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä. Tulevaisuuden mahdollisia potentiaalisia hyötyviä kuljetuksia ovat Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamien mahdolliset uudet tuonti- ja vientikuljetukset sekä transitokuljetukset.

Hankkeen eteneminen

Pori-Mäntyluoto-radan sähköistys on otettu käyttöön tammikuussa 2020. Mäntyluoto-Tahkoluoto sähköistystyöt sekä syöttöaseman rakentaminen Mäntyluotoon ovat parhaillaan käynnissä. 

Hankkeessa on tehty myös tieliikenteen erikoiskuljetusreittien parantamistöitä Porissa.

Hanke ei aiheuta pitkiä liikennekatkoja junaliikenteelle, vaan liikennöinti voidaan hoitaa rakentamisen aikana liikennettä ja ratatöitä yhteensovittaen. Hanke valmistuu joulukuussa 2020. 

Kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat n. 11,5 miljoonaa euroa, josta Porin kaupungin osuus on 1,4 miljoonaa euroa.