Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Asiantuntija, työturvallisuus

Risto Lappalainen

 • 029 534 3966

Tieturvakoulutukset

Tieturva-koulutusohjelmilla Väylävirasto tienpitäjänä varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen tiellä tehtävän työn vaaratekijöihin. Väylävirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään. Tieturva-kurssit tarjotaan maksuttomina verkkokursseina. Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi kurssin jälkeen tulostaa itselleen tai tallentaa tietokoneelleen.

Linkki Tieturva-verkkokurssin portaaliin 

Tieturva 1 -kurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille valtion tieverkolla työskenteleville. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat tiellä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit arvioidaan ja hallitaan.

Tieturva 1 -pätevyys

Väylävirasto vaatii Tieturva 1 -pätevyyttä:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Väylävirasto ei vaadi Tieturva 1 -pätevyyttä:

 • Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
 • Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara, jne.); ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
 • Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.

Tieturvapätevyys on voimassa viisi vuotta. Tieturva 1 -pätevyyden voi uusia suorittamalla Tieturva 1 -kurssin.

Tieturva 2 -kurssi

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

 • Tiellä tehtävien töiden vaarojen tuntemiseen ja niihin varautumiseen.
 • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen.
 • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen.
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä.
 • Perehdyttämis- ja opastusvelvoitteiden tuntemiseen.
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä:

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
 • ELY-keskusten aluevastaavilta.
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.