Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Asiantuntija, työturvallisuus

Risto Lappalainen

 • 029 534 3966

Tieturvakoulutukset

Tieturva-koulutusohjelmilla Väylävirasto yleisten teiden pitäjänä varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Väylävirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään. Tieturva-kurssit tarjotaan maksuttomina verkkokursseina.

Tieturva 1 -kurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tieturva 1 -pätevyys

Väylävirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Väylävirasto ei vaadi Tieturva 1 -koulutusta:

 • Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
 • Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara, jne.); ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
 • Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
 • Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Tieturva 1 -kortteja on myönnetty jo yli 300 000 kpl (syyskuu 2020).
Pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Tieturva 1 -pätevyyden jatkamiseksi tulee käydä uudestaan Tieturva 1 -kurssi.

Tieturva 1 -kurssi verkkokoulutuksena

Tieturva 1:n verkkokoulutuksen uusi oppimisalusta on toiminnassa, ja 2.1.2020 alkaen Tieturva 1 -koulutus tulee olemaan tarjolla vain verkkokoulutuksena. Tämän muutoksen myötä Tieturva 1 -kurssinjohtajapätevyydet päättyivät 31.12.2019, ja Tieturva 1 -lähiopetus poistuu koulutusvalikoimasta.
 
Tieturva 1 -verkkokoulutus on kurssilaiselle maksuton ja pätevyys on voimassa viisi vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta.

Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi kurssin jälkeen tulostaa itselleen tai tallentaa tietokoneelleen.

Linkki Tieturva-verkkokurssin portaaliin (e-tieturva).

Tieturva 2 -kurssi

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

 • Tiellä tehtävien töiden vaarojen tuntemiseen ja niihin varautumiseen.
 • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen.
 • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen.
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä.
 • Perehdyttämis- ja opastusvelvoitteiden tuntemiseen.
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä:

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
 • ELY-keskusten aluevastaavilta.
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.

Tieturva 2 -kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -pätevyyden. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyys.

Tänä vuonna vanhenevien Tieturva 2 -pätevyyksien voimassaoloa on jatketaan 31.12.2021 saakka. Pätevyyden jatkaminen koskee myös aiemmin jatkettuja pätevyyksiä eli myös 3/2020 lähtien vanhentuneet Tieturva 2 -pätevyydet ovat voimassa 12/2021 saakka. Mikäli Tieturva 2 -koulutukseen osallistumiselle edellytyksenä oleva Tieturva 1 -pätevyys vanhenee tänä aikana, se on mahdollista suorittaa verkkokurssina.

Tieturva 2 -kurssi verkkokoulutuksena

Tieturva 2:n verkkokoulutuksen uusi oppimisalusta on toiminnassa, ja 1.1.2022 alkaen Tieturva 2-koulutus tulee olemaan tarjolla vain verkkokoulutuksena. Tämän muutoksen myötä Tieturva 2-kurssinjohtajapätevyydet päättyvät ja Tieturva 2 -lähiopetus poistuu koulutusvalikoimasta.
 
Tieturva 2-verkkokoulutus on kurssilaiselle maksuton ja pätevyys on voimassa viisi vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta.

Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi tulostaa itselleen tai tallentaa esimerkiksi tietokoneelle.

Linkki Tieturva-verkkokurssin portaaliin (e-tieturva)