Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Juha Typpö

  • 0295 038 028

Haapajärven kaupunki

Tekninen johtaja

Jouni Laajala

  • 044 4456 147

Infracon Oy

Valvoja

Tuomas Vulli

  • 040 5957 440

Valtatien 27 liittymäjärjestelyt Silatien kohdalla, Haapajärvi

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Pohjanmaa

Valtatielle 27 Silatien ja Ha-Sa Oy:n sahan kohdalle rakennettiin uusia liittymäjärjestelyjä. Liittymään rakennettiin kanavoitu nelihaaraliittymä.

Valtatielle rakennettiin Haapajärven suunnasta tuleville vasemmalle kääntymiskaista Silatien suuntaan sekä Pyhäjärven suunnasta vasemmalla kääntymiskaista Ha-Sa Oy:n suuntaan. Keskisaarekkeet rakennettiin reunakivellisinä saarekkeina.

Samassa urakassa toteutettiin uusi Silatien katuyhteys valtatieltä 27 Konikujan teollisuusalueelle.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Urakan tilaajina olivat ELY-keskus ja Haapajärven kaupunki.

Työt alkoivat toukokuun lopussa 2023. Urakka on valmistunut syksyllä 2023.

Urakoitsijana toimi Peab Industri Oy.

Hankealueen suunnitelmakartta.

Hankealueen suunnitelmakartta.