Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Turvallisuusasiantuntija

Marko Tuominen

  • 029 534 3981

Väylähankkeiden turvallisuuspoikkeamatilastot

Työtapaturmasta todetaan ensisijaisesti aiheutuvan suoria ja välillisiä kuluja yritykselle. Työturvallisuuden parantamistoimien on todettu vähentävän yritysten tapaturmakuluja, mutta sen voidaan todeta tuovan myös säästöä yhteiskunnalle ei-viivästyneiden matka-aikojen tai pienentyneiden väyläomaisuusvahinkojen muodossa. Työturvallisuutta kehitettäessä on samalla havaittu työmenetelmien ja prosessien samalla tehostuneen.

 

Turvallisuustiedot 2018
Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2018: Väyläviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet

Turvallisuustiedot 2017

Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2017: Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet

Turvallisuustiedot 2016

Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2016: Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet

Turvallisuustiedot 2015

 

Turvallisuustiedot 2014

Turvallisuustiedot 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2013

Turvallisuustiedot 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

 

Turvallisuustiedot 2011

Turvallisuuspoikkeamaraportti 2011

 

Turvallisuustiedot 2010

Vuosi 2010 Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla

Turvallisuustiedot 2009

Turvallisuustiedot 2008

Katso myös