Biotalouden raakapuukuljetusten kehittäminen, rataverkon raakapuuterminaalit

$curSection.bigImageAltText.data

Rataverkon raakapuun uusi kuljetusjärjestelmä

Raakapuun rautatiekuljetusten verkostoa kehitetään yhdessä Liikenneviraston, metsäteollisuuden, metsähallituksen ja rautatieyrityksen kesken.  Tavoitteena on parantaa kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta siirtymällä kokojunakuljetuksiin ja keskittämällä kuormaukset.

Yhteinen tavoite: Vuonna 2019 on käytössä 14 terminaalin ja 32 kuormauspaikan verkosto, jossa liikennöidään 24 sp vaunun kokojunilla ja jolla on riittävät välivarastoalueet. Tavoitetilan toteuttamista ohjaa Liikenneviraston, metsäteollisuusyritysten, metsähallituksen ja VR:n muodostama ohjausryhmä. Ohjausryhmän merkittävin tavoite on varmistaa tavoitetilaverkon ajantasaisuus myös metsäteollisuuden investointien myötä muuttuvassa tilanteessa.

 

Sivu päivitetty 17.08.2018