Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Projektipäällikkö

Mikko Ukkola

  • 040 557 0891

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Ville Nikkinen

  • 040 739 1761

Valtatien 20 (Kuusamontie) liikennejärjestelyt Purontien (mt 18717) kohdalla, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki ovat laatineet liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL, 503/2005) mukaisen tiesuunnitelman "Valtatien 20 (Kuusamontie) liikennejärjestelyt Purontien (mt 18717) kohdalla, Oulu."

Suunnitelmassa esitetään valtatielle 20 Kiimingintien (mt 849) ja Purontien (mt 18717) liittymien porrastamista ja valtatielle vasemmalle kääntymiskaistoja sekä jalankulun- ja pyöräilyväylän alikulkukäytävää valtatien ali. Samalla uusitaan pysäkkijärjestelyt.

Varsinainen suunnittelutyö on aloitettu maastotöillä syksyllä 2021 ja tiesuunnitelma on valmistunut joulukuussa 2021. Tiesuunnitelma oli nähtävillä 30 vuorokauden ajan helmi-maaliskuussa 2022. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2022. Arvioitu rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 2,0 milj. € (alv 0 %, mr-ind. 140). Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana ns. MAL-hankkeena yhteistyössä ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin kanssa.

Suunnittelukohteen sijainti.

Suunnittelukohteen sijainti.