Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Projektipäällikkö

Mikko Ukkola

  • 040 557 0891

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Ville Nikkinen

  • 040 739 1761

Valtatien 20 (Kuusamontie) liikennejärjestelyt Purontien (mt 18717) kohdalla, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki laativat liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL, 503/2005) mukaista tiesuunnitelmaa "Valtatien 20 (Kuusamontie) liikennejärjestelyt Purontien (mt 18717) kohdalla, Oulu."

Suunnitelmassa esitetään valtatielle 20 Kiimingintien (mt 849) ja Purontien (mt 18717) liittymien porrastamista ja valtatielle vasemmalle kääntymiskaistoja sekä jalankulun- ja pyöräilyväylän alikulkukäytävää valtatien ali. Samalla uusitaan pysäkkijärjestelyt.

Varsinainen suunnittelutyö on aloitettu maastotöillä syksyllä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021. Tiesuunnitelman valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville verkkosivuillaan vähintään 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2022. Arvioitu rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 1,6 milj. € (alv 0 %). Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana ns. MAL-hankkeena yhteistyössä ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin kanssa. Tämän hetken tiedon perusteella rakentamisvuosi olisi 2023.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 4.11.2021 klo 17.00-18.30 Kiiminkijoen koululla, Raatinharjuntie 9, Kiiminki.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Suunnitelmista voi antaa palautetta myös palautelomakkeen kautta osoitteessa https://plaana.trimblefeedback.com/eFeedback/fi/Project/5.

 

Suunnittelukohteen sijainti.

Suunnittelukohteen sijainti.