Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891

Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Ratasuunnitelma-alue sijaitsee Ylivieskan kaupungissa Ylivieska–Iisalmi-rataosalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta poistamalla kolme tasoristeystä ja korvaamalla kulkuyhteydet uusilla alikulkusillalla ja alikulkukäytävällä.

Sorapintaiselta tieltä otettu kuva tasoristeyksestä, jossa tie risteää junaradan kanssa. Radan edessä on STOP-merkki. Radan takana näkyy taivas, peltomaisemaa, lato ja puita.

Hankkeen perustiedot


Yhteistyökumppanit
Rakennuttajakonsultti Welado Oy
Kustannukset
4,8 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Ylivieskan kaupunki
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta poistamalla kolme tasoristeysta Ylivieskan kaupungin alueelta ja korvaamalla ne rakennettavilla alikulkusillalla ja alikulkukäytävällä.

  • Suunnittelun aloittaminen 2021
  • Suunnittelu 2022
  • Rakentaminen 2023-2024

Suunnitelma-alue

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska.

Suunnitelma-alue sijaitsee Ylivieskan kaupungissa rataosalla Ylivieska–Iisalmi. Hankkeessa on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla tasoristeyksiä, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä, sekä rakentamalla korvaavia kulkuyhteyksiä. 

Poistettavaksi esitettävät tasoristeykset ovat Lohitie YVI/01, Särkitie YVI/02 ja Mäntyniemi YVI/03.

Tasoristeykset esitetään korvattaviksi uusilla radan alittavilla kulkuyhteyksillä:

  • Mäntyniemen tasoristeys korvattaisiin uudella moottoriliikenteelle sekä kävely- ja pyöräliikenteelle tarkoitetulla alikulkusillalla
  • Lohitien ja Särkitien tasoristeykset korvattaisiin kyseisten teiden väliin rakennettavalla uudella kävely- ja pyöräliikenteen alikulkukäytävällä

Tasoristeysturvallisuus

Tasoristeykset muodostavat selkeän riskin rautateillä. Turvallisuusriski koskee tienkäyttäjien lisäksi rataliikennettä ja junamatkustajien turvallisuutta. Tasoristeysten poistamisilla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää raideliikenteen sujuvuutta.

Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistivät vuonna 2017 tasoristeysten parantamisohjelman.

Löydät lisää tietoa tasoristeyksistä valtion rataverkolla Väyläviraston verkkosivuilta.

Ajankohtaista ratasuunnittelussa

Väylävirasto on kuuluttanut aloittavansa ratasuunnittelun Ylivieskan kaupungin alueella.
Kuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 18.5.2021:
Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska
Kuulutuksen nähtävilläoloaika oli 18.05.2021-17.06.2021.

Suunnitelma-alueella tehdään 30.5.2022 alkaen pohjatutkimuksia ja maastomittauksia, joiden toimittajat ovat erikseen yhteydessä Teihin, mikäli edellä mainittuja tutkimuksia tehdään kiinteistönne alueella. 

Lisätietoja hankkeesta antaa Väyläviraston projektipäällikkö Juhan Tyrväinen 
puh. 029 534 3891, [email protected]

Vuorovaikutustilaisuus

Väylävirasto on julkaissut kutsun vuorovaikutukseen Ylivieskaan 13.10.2022.
Kutsu on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 4.10.2022:
Kutsu vuorovaikutukseen: Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska

Yleisötilaisuus järjestettiin:

Aika 13.10.2022 klo 17.00–19.00
Paikka Ylivieskan kaupungintalon valtuustosali, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Ratasuunnitelman nähtäville asettaminen

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska.

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 7.2.2023.

Ratasuunnitelman nähtävilläoloaika on 07.02.2023-09.03.2023.

Kuulutus suunnitelman hyväksymisestä

Liikenne- ja viestintävirasto on 17.8.2023 päätöksellään TRAFICOM/442489/05.02.03.02/2023 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Mäntyniemen alikulkusilta, ratasuunnitelma, Ylivieska.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä 29.8.2023 - 5.10.2023. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä (hallintolaki 62 a §).

Kuulutus, päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus on julkaistu 29.8.2023.

Ratasuunnitelman lainvoimaisuus

Ratasuunnitelma on saanut lainvoimaisuuden 13.10.2023.

Palautelomake

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jos haluat vastauksen kysymykseesi, ilmoitathan myös sähköpostiosoitteesi.