Hyppää sisältöön

Vt 4 parantaminen rakentamalla rampit Oravasaaren eritasoliittymään Jyväskylässä

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä valtatien 4 ja yhdystien 16633 (Haukanmaantie) liittymään Jyväskylän Oravasaaressa. Lisäksi suunnitellaan jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sekä linja-autopysäkkijärjestelyt eritasoliittymän yhteyteen.

 

 

  • Suunnittelu käynnissä 2024–2025
  • Rakentaminen alkaa 2025
  • Rakentaminen valmistuu 2026

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2025–2026
Kustannukset
7 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

•    Pitkän matkan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuus, toimintavarmuus ja matka-aikojen ennustettavuus paranevat
•    Työ- ja asiointimatkojen sujuvuus ja turvallisuus paranevat

Hankkeen taustat

Valtatie 4 on Jyväskylän ja Toivakan välillä tärkeä työmatkaliikenteen reitti. Tiellä on myös suuri merkitys elinkeinoelämän kuljetuksille. Kanavuoren ja Viisarinmäen välillä on noin 21 kilometrin pituinen moottoritieosuus, missä ei ole liittymiä. Pitkä yhtenäinen osuus ilman liittymiä aiheuttaa haittaa poliisi- ja pelastustoimelle sekä alueen asukkaille. Liittymien puuttuminen on myös este maankäytön kehittymiselle. Häiriötilanteissa, joissa valtatie joudutaan sulkemaan, ei rinnakkaistielle (Mt 644) ole tällä hetkellä kulkua moottoritieltä.

Valtatietä 4 on parannettu tällä osuudella rakentamalla aiemmin Majalahden ja Oravasaaren risteyssillat. Suunnitteluosuuden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 6200–7600 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen osuus noin 11–17 prosenttia.

Hankkeen sisältö

  • Rakennetaan eritasoliittymä valtatien 4 ja Haukanmaantien liittymään Jyväskylän Oravasaaressa. Uusi eritasoliittymä sijoittuu noin puoliväliin valtatien 4 osuudella, jossa ei ole liittymiä.
  • Toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt sekä linja-autopysäkkijärjestelyt eritasoliittymän yhteyteen. 
  • Parannetaan Haukanmaantietä (Mt 16633) maantien 644 liittymän ja Oravasaaren risteyssillan välillä.

 

Hankkeen tavoitteet

Ensisijaisina tavoitteina ovat pitkän matkan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuuden, toimintavarmuuden sekä matka-aikojen ennustettavuuden parantaminen sekä työ- ja asiointimatkojen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Muita tavoitteita ovat liikenteen vähentäminen maantiellä 644 ajoneuvojen siirtyessä käyttämään valtatietä sekä valtatien häiriötilanteen aikaisen kiertotien järjestäminen maantien 644 kautta sekä joukkoliikenteen edellytysten kehittäminen

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutetaan vuosien 2025–2026 aikana. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta seitsemän miljoonaa euroa. Hankkeesta toteutuksesta vastaa Väylävirasto.

Ajankohtaista hankkeessa