Hyppää sisältöön

Arkisto

Vanhoja ohjeita, jotka ovat korvautuneet uusilla. Vanhat julkaisut ovat vielä voimassa niissä urakoissa, jotka on aloitettu ennen uuden version julkaisua. Niitä voidaan tarvita myös aiemmin rakennetuissa kohteissa esiintyvien ilmiöiden selvittelyissä.

Arkisto - Tyyppipiirustukset

Alempana esitetään tyyppipiirustussarjoja, jotka on korvattu uudemmalla versiolla tai muuten poistettu käytöstä. Piirustuksia voidaan käyttää, kun tarvitaan tietoja olemassa olevista rakenteista esim. korjausta tai kunnossapitoa varten.

Tyyppipiirustukset on skannattu tiff-tiedostoiksi, jotka on siltatyypeittäin yhdistetty zip-paketeiksi tai pdf-tiedostoiksi.

Tällä hetkellä on julkaistu alla luetellut käytöstä poistetut piirustussarjat. Valikoimaa täydennetään jatkuvasti.

Arkisto - Tyyppipiirustukset