Hyppää sisältöön

Arkisto

Vanhoja ohjeita, jotka ovat korvautuneet uusilla. Vanhat julkaisut ovat vielä voimassa niissä hankkeissa, jotka on aloitettu ennen uuden version julkaisua. Vanhoja ohjeita ja julkaisuja voidaan tarvita myös aiemmin rakennetuissa kohteissa esiintyvien ilmiöiden selvittelyissä.

Arkisto - Siltaohjeet

Tiesiltojen korvautuneet julkaisut ja tyyppipiirustukset

Luettelo Väyläviraston ohjeista sekä Liikenneviraston ohjeita -sarjan julkaisuista sisältää voimassa olevien julkaisujen lisäksi myös vanhentuneet ohjejulkaisut vuodesta 2010 alkaen.

Tätä vanhempia korvautuneita ohjeita ja muita julkaisuja (mm. SILKO) löytyy tästä luettelosta: Linkki

Arkisto - Tyyppipiirustukset

Alempana esitetään tyyppipiirustussarjoja, jotka on korvattu uudemmalla versiolla tai muuten poistettu käytöstä. Piirustuksia voidaan käyttää, kun tarvitaan tietoja olemassa olevista rakenteista esim. korjausta tai kunnossapitoa varten.

Tyyppipiirustukset on skannattu tiff-tiedostoiksi, jotka on siltatyypeittäin yhdistetty zip-paketeiksi tai pdf-tiedostoiksi.

Tällä hetkellä on julkaistu alla luetellut käytöstä poistetut piirustussarjat. Valikoimaa täydennetään jatkuvasti.

Arkisto - Tyyppipiirustukset