Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Minna Pasanen

  • 0295 027 027

Ramboll Finland Oy

suunnittelun projektipäällikkö

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Tillägsuppgifter om planen på svenska
Ramboll Finland Oy

huvudplanerare

Tero Hakkola

  • 040 555 8497

Uusi tieyhteys Vikby-Martoinen, Mustasaari

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa Vikby-Martoinen välille Mustasaaren kunnan alueella. Suunnittelu alkaa valtateiden 3 ja 8 eritasoliittymästä ja päättyy Vähäkyröntielle (seututie 717). Suunnitteluosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä.

Ajankohtaista

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa torstaina 11.5.2023 klo 18.00-20.00 Helsingbyn koululla Mustasaaressa (Puntaistentie 52, 65520 Helsingby).  

Yleisötilaisuuden esitys ja esillä olleet tiesuunnitelmaluonnokset löytyvät sivun alalaidasta. 

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Uusi Vikby–Martoinen -maantieyhteys sijoittuu Vaasan lentokentän viereen tulevan GigaVaasa suurteollisuusalueen eteläpuolelle valtateiden 8 ja 3 eritasoliittymän (Vikbyn eritasoliittymä) ja Vähäkyröntien välille. Uusi pääosin uuteen maastokäytävään toteutettava maantie kytkee GigaVaasa suurteollisuusalueen valtatieverkkoon ja siitä tulee tärkein yhteys alueelle. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan rajalle sijoittuva GigaVaasan suurteollisuusalue tulee lisäämään alueen liikennettä merkittävästi.

Tiesuunnitelmassa varaudutaan siihen, että tavoitetilanteessa rakennettava tieyhteys toimii valtatien 8 uutena linjauksena Vikbystä pohjoiseen liittyen nykyiseen valtatien 8 linjaukseen viimeistään Kunin kylän kohdalla. Tieyhteyden nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 80-100 km/h. 

Tielinjausta on suunniteltu aiemmin vuonna 2017 valmistuneissa Vaasan satamatien YVA-menettelyssä ja Vaasan satamatien alustavassa yleissuunnitelmassa.   

Uuden maantieyhteyden linjaus kartalla.

Suunnitelman sisältö

Uuden toteutettavan tieyhteyden suunnitelma alkaa valtateiden 3 ja 8 eritasoliittymästä (Vikbyn eritasoliittymä) ja päättyy Vähänkyröntielle (seututie 717). Suunnitteluosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä. Tiesuunnitelmassa esitetään uuden tieyhteyden linjaus ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt sekä meluntorjuntaa melualueille asutuksen kohdalle. 

Tieyhteydelle toteutetaan kaksi uutta eritasoliittymää, jotka rakennetaan maantien 715 liittymään (Laihiantie) ja GigaVaasa suurteollisuusalueen kohdalle. Itäisen Runsorintien kohdalle toteutetaan tasoliittymä, muita liittymiä maantielle ei toteuteta. Maantie toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa kaksikaistaisena väylänä, jonka poikkileikkaus on 10,5/7,5 metriä. Tiesuunnitelman tilavarauksissa varaudutaan siihen, että rakennettava tieyhteys toimii tavoitetilanteessa valtatien 8 uutena linjauksena Vikbystä pohjoiseen ja tieyhteys voidaan tulevaisuudessa toteuttaa nelikaistaisena. Tavoitetilanteessa Itäisen Runsorintien tasoliittymä katkaistaan. 

Tieyhteyden nopeusrajoitus on Vikbyn eritasoliittymän kohdalla 60 km/h, Laihiantien eritasoliittymän kohdalla 80 km/h ja muulla tieosuudella 100 km/h. Jalankulku- ja pyörätie toteutetaan maantien viereen Vikbyn eritasoliittymästä GigaVaasan suurteollisuusalueen eli Tuotantotien eritasoliittymään saakka. 

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2022 alussa ja tavoite on, että tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Tiesuunnitelman valmistuttua se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. 

Hankkeen toteuttamisesta ei ole tällä hetkellä päätöstä.