Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

Ramboll Finland Oy

suunnittelun projektipäällikkö

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Uusi tieyhteys Vikby-Martoinen, Mustasaari

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa Vikby-Martoinen välille Mustasaaren kunnan alueella. Suunnittelu alkaa valtateiden 3 ja 8 eritasoliittymästä ja päättyy Vähäkyröntielle (seututie 717). Suunnitteluosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Uusi Vikby–Martoinen -maantieyhteys sijoittuu Vaasan lentokentän viereen tulevan GigaVaasa suurteollisuusalueen eteläpuolelle valtateiden 8 ja 3 eritasoliittymän (Vikbyn eritasoliittymä) ja Vähäkyröntien välille. Uusi pääosin uuteen maastokäytävään toteutettava maantie kytkee GigaVaasa suurteollisuusalueen valtatieverkkoon ja siitä tulee tärkein yhteys alueelle. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan rajalle sijoittuva GigaVaasan suurteollisuusalue tulee lisäämään alueen liikennettä merkittävästi.

Suunnittelualueen alkupäässä maantieyhteys yhdistetään nykyiseen väyläverkkoon. Valtateiden 3 ja 8 eritasoliittymää parannetaan, uudet eritasoliittymät (2 kpl) rakennetaan maantien 715 eli Laihiantien liittymään ja GigaVaasa suurteollisuusalueen kohdalle, muut liittymät ovat tasoliittymiä. Tiesuunnitelmassa varaudutaan siihen, että tavoitetilanteessa rakennettava tieyhteys toimii valtatien 8 uutena linjauksena Vikbystä pohjoiseen liittyen nykyiseen valtatien 8 linjaukseen viimeistään Kunin kylän kohdalla. Tieyhteyden nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 80-100 km/h. 

Tielinjausta on suunniteltu aiemmin vuonna 2017 valmistuneissa Vaasan satamatien YVA-menettelyssä ja Vaasan satamatien alustavassa yleissuunnitelmassa.   

Uuden maantieyhteyden linjaus kartalla.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2022 alussa ja tavoite on, että tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeen toteuttamisaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys. 

Suunnittelun aikana tullaan järjestämään kaikille avoin vuorovaikutustilaisuus alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2022. Yleisötilaisuudesta tullaan tiedottamaan myöhemmin tarkemmin. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä hankkeen verkkosivulta, jonne tullaan suunnittelun edetessä lisäämään hankkeen suunnitelmaluonnoksia.